0

Iepirkumu Gada balvas 2018 žūrija konkursa finālam ir izvirzījusi šādus pretendentus.

1. Gada iepirkums

Rīgas Tehniskā universitāte

Atklāts konkurss “Datorzinātnes un informācijas tehnoloģijas fakultātes mācību korpusa Zunda krastmalā 10 un publiskās auditorijas Zunda krastmalā 8, Rīgā, jaunbūvju būvprojektu izstrāde, autoruzraudzība un būvdarbi RTU Inženierzinātņu un viedo tehnoloģiju centra izveides ietvaros” (id.Nr. RTU 2018/46), līgumcena 12 676 200 euro bez pvn.

Rīgas Tehniskā universitāte
Atklāts konkurss “Elektroenerģijas iegāde Rīgas Tehniskās universitātes, Latvijas Universitātes un Rīgas Stradiņa universitātes vajadzībām” (id.Nr. RTU 2018/24),
līgumcena 4 221 300 euro bez pvn.

Kultūras ministrija
Metu konkurss “Latvijas ekspozīcijas idejas koncepcija un īstenošana Venēcijas biennāles 16.Starptautiskajā arhitektūras izstādē” (id.Nr. KM 2017/15),
līgumcena 89 995 euro bez pvn.

2. Gada iepirkumu speciālists: pasūtītājiem

Jevgēnijs Gramsts – Rīgas Tehniskā universitāte
Jolanta Suipe – Vidzemes slimnīca SIA

3. Iepirkumu simpātija

Rīgas Tehniskās universitātes rīkotais konkurss “Elektroenerģijas iegāde Rīgas Tehniskās universitātes, Latvijas Universitātes un Rīgas Stradiņa universitātes vajadzībām” (id.Nr. RTU 2018/24)

Elektroenerģijas iegādes iepirkums veikts kopīgi, trim universitātēm apvienojoties un efektīvi izmantojot to finanšu un administratīvos resursus (t.sk. izmantojot tieši universitāšu personāla zināšanas konkrētajā iepirkuma priekšmeta jomā, nevis piesaistot ekspertus ārpus universitāšu personāla).
Kopīga iepirkuma rīkošana sekmējusi universitāšu sadarbību.

Konkursā nolemts elektroenerģiju iegādāties nevis par fiksētu cenu, bet gan par biržas cenu, tādējādi uzņemoties zināmu risku, taču turpmāko 3 gadu finanšu resursu ekonomija tiek plānota 450 000 euro apmērā.

Uzņēmumu reģistra rīkotais metu konkurss “Uzņēmumu reģistra informācijas sistēmas uzturēšana un publisko reģistru modernizācija” (id.Nr. UR 2018/2)

Metu konkursa ietvaros tika aprakstītas risināmās problēmas un esošā situācija; IKT nozares uzņēmumiem tika dota iespēja piedāvāt labāko risinājumu problēmu novēršanai. Iesniegto metu vērtēšanā piedalījās arī eksperti no privātā sektora (LIKTA pārstāvis, lietojamības novērtējuma eksperts, personas datu aizsardzības speciālists, programmētājs. Pēc metu konkursa rīkotās sarunu procedūras rezultātā noslēgtais līgums ir būtisks, lai uzlabotu Latvijas uzņēmējdarbības vidi un mazinātu administratīvo slogu uzņēmējiem.

Ir paredzēts sasniegt šādus rezultatīvos rādītājus:

  • samazināt atlikšanas lēmumu skaitu līdz 10% no visiem pieņemtajiem lēmumiem komersantu reģistrācijas procesā, nodrošinot klientiem ērtu komersantu reģistrācijas pašapkalpošanās portālu, kas paredz iesniedzamo standartdokumentu saģenerēšanu no vienreiz ievadītas informācijas;
  • optimizēt komersantu reģistrācijas procesu, nodrošinot reģistrācijas pieteikuma pilnu aprites laiku līdz 8 stundām 80% standarta gadījumu (gadījumi, kad tiek reģistrēta mazkapitāla SIA un kad reģistrācijas procesam nav šķēršļu – nodrošinājumi, atbilstība VID risku vadības sistēmas kritērijiem u.c.);
  • atvieglot Uzņēmumu reģistra sistēmas uzturēšanu, modernizējot informācijas sistēmu, kuras uzbūve un lietojamība pieļauj pieteikto sistēmas kļūdu skaitu samazināt par 20% divus gadus pēc projekta ieviešanas termiņa beigām, kā arī samazināt tehniskās infrastruktūras lielumu.
    Darbs notiek pēc “Agile” metodoloģijas.

Savus komentārus vai ieteikumus par kandidātiem gaidīsim epastā gadabalva@iepirkumi.lv līdz 2019. gada 7. janvārim.
Iesūtītos komentārus žūrijas komisija ņems vērā, lemjot par Iepirkumu Gada balvas 2018 saņēmēju katrā nominācijā.

Iepirkumu Gada konferenci un Iepirkumu Gada balva 2018 žurnāls “Iepirkumi” rīko sadarbībā ar Iepirkumu uzraudzības biroju un Finanšu ministriju 2019.gada 17.janvārī

Iepirkumu Gada konferenci un Iepirkumu Gada balva atbalsta: Augstsprieguma tīkls, Valsts nekustamie īpašumi, ZAB TGS BALTIC, banka Citadele, ZAB Cobalt, Monika Centrum Hotels, ēdināšanas uzņēmums MOORA un Iepirkumi.lv


Informāciju sagatavoja
Inga Ceplīte
projekta “Iepirkuma Gada balva 2018” komunikācijas vadītāja

Iepirkumu Gada konference http://zurnalsiepirkumi.lv/gadabalva/
Iepirkumu Gada balva 2018 http://zurnalsiepirkumi.lv/gadabalva2018-finals/

image, 500x251px, 42.79 KB