Jaunumi LVAF
Zīmējums ar cilvēkiem un puķupodu

Latvijas vides aizsardzības fonda (turpmāk – Fonds) administrācija informē, ka projektu konkursā aktivitātēs “Sugu un biotopu stāvokļa uzlabošanas pasākumi” un “Videi draudzīga dzīvesveida izglītojošu pasākumu īstenošana” ir noslēgusies projektu iesniegumu izvērtēšana atbilstoši konkursu nolikumos noteiktajiem projektu kvalitātes, finanšu un ieguldījuma sabiedrības vides apziņas un sabiedriskā nozīmīguma kritērijiem un Fonda padome ir pieņēmusi lēmumus par projektu finansēšanu, noraidīšanu vai atlikšanu ar turpmākās izskatīšanas nosacījumiem

Aktivitātē “Sugu un biotopu stāvokļa uzlabošanas pasākumi”, salīdzinājumā ar iepriekšējiem konkursiem atsaucība bija maza, tika iesniegti 10 projektu iesniegumi, Fonda padome no Fonda līdzekļiem apstiprināja astoņu projektu finansēšanu 211 042 EUR apmērā, bet divu projektu iesniegumu izskatīšana tika atlikta.

Projekta iesniedzējs Projekta nosaukums Lēmums / Piešķirtais finansējums, EUR
Latvijas Valsts mežzinātnes institūts "Silava" Starptautiski salīdzināmu Eirāzijas lūšu populācijas stāvokļa parametru ieguve Latvijā 29 999
Cēsu novada pašvaldība Invazīvo augu sugu ierobežošana un aizsargājamo zālāju biotopu apsaimniekošana Cēsu novadā 8 688
Zinātniskais institūts "BIOR" Roņu aizbaidīšanas un ieguves efektivitātes novērtējums Latvijas piekrastē 29 997
Latvijas Dabas Fonds, nodibinājums Pļavu biotopu atjaunošana Vakarbuļļos 39 431
Pasaules Dabas Fonds, nodibinājums Papes ezera ūdensputnu ligzdošanas vietu atjaunošana 41 843
Valmieras novada pašvaldība Apsaimniekošanas pasākumi dabas pieminekļu – dižkoku saglabāšanai Valmieras novadā 7 539
Latvijas Ornitoloģijas biedrība, biedrība Mākslīgo ligzdošanas vietu izvietošana ūpim (Bubo bubo) LVM un DAP zemēs 45 000
Latvijas Ornitoloģijas biedrība, biedrība Mākslīgo ligzdošanas vietu ūpim (Bubo bubo) kontrole I kārtā 8 545
Engures ezera dabas parka fonds Ūdensputniem piemērotu ligzdošanas biotopu atjaunošana Engures ezerā Atlikts
Tukuma novada pašvaldība Imulas upes apsaimniekošanas pasākumi Matkules pagastā, Tukuma novadā Atlikts

Aktivitātē “Videi draudzīga dzīvesveida izglītojošu pasākumu īstenošana” tika iesniegti 22 projektu iesniegumi, Fonda padome no Fonda līdzekļiem apstiprināja 15 (piecpadsmit) projektu finansēšanu 419 787 EUR apmērā, vienu projekta iesnieguma izskatīšana tika atlikta un seši projektu iesniegumi tika noraidīti neatbilstošas kvalitātes dēļ.

Projekta iesniedzējs Projekta nosaukums Lēmums / Piešķirtais finansējums, EUR
"Latvijas Dabas fonds" Dabas kapitāls mūsu ikdienā 42 973
"Baltijas Vides Forums" Ceļā uz atbildīgu vides rīcību, padziļinot izpratni par mūsu ezeriem 24 984
"Eko forums" Cik maksā daba? 31 206
"Gaujas nacionālā parka fonds" Jaunie reindžeri - Gaujas Nacionālā parka nākotnes garants 24 983
"Latvijas Zaļā kustība" Kampaņa Zaļā Jūra 2022-2023 29 280
"Latvijas Ornitoloģijas biedrība" Atklāj putnu burvību 2023 49 896
"Pasaules Dabas Fonds" Ietekmes uz vidi mazināšana  XXVII Vispārējos latviešu dziesmu un XVII Deju svētkos 44 205
Rīgas Tehniskā universitāte Jaunie izgudrotāji ilgtspējīgai attīstībai 25 000
"DU Dabas izpētes un vides izglītības centrs" (DU DIVIC) Pasaules ap mums 22 500
"Daibes ilgtspējas centrs" Dod pieci! Esi apritē! 16 790
"Gaujas nacionālā parka tūrisma biedrība" Tūrisms dabā izzinot, saudzējot un saglabājot 16 000
"Apvienība par ilgtspējīgu lauksaimniecību un lauku vidi" “DABAS CIKLS” programma skolu bērniem un jauniešiem sadarbībā ar jaunajiem zemniekiem 26 960
"Tauriņa efekts" Gribu dzīvot efektīvi! 44 400
"RigaZOO Fonds" Susuriem daru – par mežiem zinu! 37 400
"Izglītības, kultūras un inovatīvo projektu asociācija" Mana māja. Mana vide. Konceptuāli atbalstīts
"Apvienība par ilgtspējīgu lauksaimniecību un lauku vidi" Domā ilgtspējīgi! LAUKIEM BŪT. Atlikts