LIFE

Saskaņā ar Eiropas Savienības vides un klimata pasākumu programmas LIFE projektu nacionālā finansējuma konkursa nolikumu (apstiprināts 09.09.2019.) tiek izsludināts nacionālā finansējuma konkurss projektiem, kas 2020. gadā piedalīsies ES vides un klimata pasākumu programmas LIFE projektu konkursā.

2018. – 2020. gadā kopējais pieejamais finansējums ir EUR 18 990 293.

Nacionālā finansējuma saņemšanai var pieteikties juridiska persona, kas jau ir izturējusi 2020. gada Eiropas Komisijas LIFE projektu konkursa uzsaukumu un iekļuvusi potenciāli finansējamo projektu sarakstā.

Visiem interesentiem, kas vēlas pieteikties nacionālajam finansējumam ir iespēja to darīt nolikumā paredzētajā procedūrā.

Projektu konkursa rezultātā tiek pieņemts lēmums par atbalstu nacionālā finansējuma piešķiršanai projektiem, kas iekļauti LIFE projektu konkursa potenciāli finansējamo projektu sarakstā.

Projektu iesniegumu iesniegšanas termiņš:

Tradicionālajiem projektiem - divu nedēļu laikā no EK izvērtējuma vēstules saņemšanas par 2020.gada LIFE konkursā iesniegto projektu.

Integrētajiem projektiem - ne vēlāk kā 3 (trīs) nedēļas pirms Eiropas Komisijā noteiktā pilna integrētā projekta iesniegšanas termiņa 2020.gadā.