Jaunumi LVAF
Cilvēki sēž pie galda un apspriežas

Izsludināta pieteikšanās dalībai Latvijas vides aizsardzības fonda Konsultatīvajā padomē

Valsts reģionālās attīstības aģentūras Latvijas vides aizsardzības fonda (turpmāk – Fonds) administrācija, atbilstoši Fonda konsultatīvās padomes nolikumam (apstiprināts ar Vides ministra 2007.gada 17.aprīļa rīkojumu Nr. 245), izsludina pieteikšanos dalībai Fonda Konsultatīvajā padomē laika posmā no 2023.gada septembra līdz 2025.gada septembrim.

Dalībai Latvijas vides aizsardzības fonda Konsultatīvajā padomē var pieteikties biedrības un nodibinājumi, kuru mērķis saskaņā ar to statūtiem ir vides aizsardzība, kā arī ar vides izglītības un vides zinātnes attīstību saistītu institūciju deleģēti pārstāvji.

Organizācijām, kuras vēlas deleģēt pārstāvi darbam Fonda Konsultatīvajā padomē, Valsts reģionālās attīstības aģentūrā jāiesniedz sekojoši dokumenti:

  1. Iesniegums par pārstāvja deleģēšanu padomē, norādot pārstāvja un tā vietnieka kontaktinformāciju (adrese, telefona numurs, e-pasta adrese);
  2. Organizācijas lēmums, ar kuru uz diviem gadiem tiek deleģēts pārstāvis un tā vietnieks dalībai Fonda Konsultatīvajā padomē, norādot personu vārdus un uzvārdus;
  3. Biedrībām un nodibinājumiem papildus jāiesniedz statūtu kopija.

Dokumenti līdz 2023.gada 1.septembrim (ieskaitot) jāiesniedz Valsts reģionālās attīstības aģentūrā, nosūtot dokumentus uz e-pastu: pasts@vraa.gov.lv ar norādi – Dalībai Latvijas vides aizsardzības fonda Konsultatīvajā padomē.

Jautājumi un sīkāka informācija pa tālr: 66920495 vai e-pastu: lvaf@vraa.gov.lv