Informācija
Attīstības indekss 2019.

Valsts reģionālās attīstības aģentūra informē, ka ir aprēķināti teritorijas attīstības līmeņa indeksi un teritorijas attīstības līmeņa izmaiņu indeksi pēc 2019.gada datiem.

Aprēķinā izmantoti Centrālās Statistikas pārvaldes, Valsts kases, Valsts ieņēmumu dienesta, Nodarbinātības valsts aģentūras, Labklājības ministrijas, Iekšlietu ministrijas un Valsts zemes dienesta dati par plānošanas reģioniem, republikas pilsētām un novadiem.

Jaunākie teritorijas attīstības indeksi publicēti VRAA mājas lapas sadaļā “Publikācijas” - „Attīstības indekss” un VRAA pārziņā esošā Reģionālās attīstības indikatoru moduļa portālā  www.raim.gov.lv.

Salīdzinot teritorijas attīstības līmeņa indeksa vērtības iepriekšējā gadā un šogad, redzams, ka pirmajā desmitniekā esošās novadu pašvaldības sakārtojušās jaunā secībā. Ādažu novads un Carnikavas novads ir pakāpušies par 2 vietām un tagad ierindojās attiecīgi 5. un 8. vietā, turpretī Saulkrastu novads zaudējis 4 vietas un tagad atrodas 10. vietā.

Novadu pašvaldība Attīstības līmeņa indekss Rangs
Mārupes novads 2.240 1
Garkalnes novads 1.887 2
Babītes novads 1.772 3
Stopiņu novads 1.711 4
Ādažu novads 1.475 5
Ķekavas novads 1.435 6
Ikšķiles novads 1.295 7
Carnikavas novads 1.067 8
Siguldas novads 0.994 9
Saulkrastu novads 0.913 10

Vislielākais kāpums kopējā novadu rangā salīdzinot ar iepriekšējo gadu ir Raunas un Mērsraga novadam (par 16 vietām), Vecpiebalgas novadam (par 13 vietām), Aknīstes un Rucavas novadam (par 12 vietām), kā arī Priekules novadam (par 11 vietām).

Pēc 2019.gada datiem aprēķinātais teritorijas attīstības indekss raksturo attīstības līmeni konkrētajā teritorijā 2019.gadā, parādot teritorijas attīstību salīdzinājumā ar vidējo līmeni atbilstošajā teritoriju grupā. Savukārt aprēķinātais teritorijas attīstības līmeņa izmaiņu indekss parāda teritoriju attīstību salīdzinājumā ar tās attīstības līmeni 2018.gadā.

Aprēķini veikti saskaņā ar Ministru kabineta 2014.gada 1.jūlija noteikumu Nr. 367 „Reģionālās attīstības uzraudzības un novērtēšanas kārtība” 1.pielikumā noteikto kārtību.