ES Kohēzijas fonda projekts

VRAA īstenotajā Kohēzijas fonda projektā Rīgas Nacionālajā zooloģiskajā dārzā top daudzfunkcionāls Vides izglītības centrs (VIC). Veidojot Rīgas Zooloģiskā VIC, svarīgi izplānot arī tā apkārtējo vidi. Tāpēc 12. decembrī norisinājās seminārs par apstādījumu veidošanu ap centru ar mērķi tos piepildīt ar Latvijas dabai raksturīgajiem augiem, kas piesaistīs daudzveidīgas apputeksnētāju sugas.

Semināra dalībnieki dalījās idejās par to, kā pielāgot iepriekš plānotos apstādījumus VIC teritorijā, lai tie būtu piesaistoši ne vien bitēm, bet arī citiem svarīgiem vietējiem apputeksnētājiem. Tika domāts gan par to, lai augi ziedētu no agra pavasara līdz pat rudenim, gan par to dažādību. Ja izdosies plānus īstenot, apmeklētājus priecēs tādi augi kā sila virši, pelašķi, raudenes un mārsili. Tāpat plāniem tika pievienota ideja par vēl vienas kukaiņu viesnīcas izveidi zoodārza teritorijā un kukaiņu dzirdītavām.

Apputeksnētāju piesaistei palīdzēs arī pie Abinieku mājas esošā Pilsētas pļava, kas pērn izveidota Grasslife projekta ietvaros. VIC teritorijas apstādījumiem mijiedarbojoties ar pļavu, izdosies nodrošināt lielāku Latvijai raksturīgo ziedaugu daudzveidību, kas palielinās arī zoodārzā sastopamo kukaiņu un citu apputeksnētāju dažādību.

Visbeidzot, ar laiku plānots izveidot arī informatīvus materiālus par apputeksnētājiem, tā ļaujot zoodārza viesiem ne tikai novērot šos dabai svarīgos dzīvniekus, bet arī uzzināt kā padarīt savu pagalmu vai dārzu tiem piemērotāku.

Paldies Latvijas Universitātes Bioloģijas fakultātes studentiem un mācībspēkiem, kas palīdzēja pielāgot plānus tā, lai VIC teritorija atainotu Latvijas dabas – gan augu, gan apputeksnētāju – daudzveidību, kā arī semināra uzņemšanu savās telpās.

Seminārs rīkots Kohēzijas fonda projekta Nr. 5.4.2.2/17/I/002 “Valsts vides monitoringa programmu un kontroles sistēmas attīstība un sabiedrības līdzdalības veicināšana, pilnveidojot nacionālas nozīmes vides informācijas un izglītības centru infrastruktūru” ietvaros.

Projekta Nr. 5.4.2.2/17/I/002 “Valsts vides monitoringa programmu un kontroles sistēmas attīstība un sabiedrības līdzdalības veicināšana, pilnveidojot nacionālas nozīmes vides informācijas un izglītības centru infrastruktūru” mērķis ir valsts vides monitoringa un kontroles sistēmas attīstība un sabiedrības līdzdalības vides pārvaldībā veicināšana, pilnveidojot par valsts vides monitoringu un kontroli atbildīgo iestāžu un nacionālas nozīmes vides izglītības un informācijas centru tehnisko nodrošinājumu, kā arī īstenojot sabiedrības iesaistes pasākumus.