Valsts budžeta programmas „Vides aizsardzības fonds un iemaksas starptautiskajās organizācijās” apakšprogrammas „NOZARES VIDES PROJEKTI” 2019.gadam konkursa II kārtu

/Projektu iesniegšanas termiņš -  25.01.2019./

Apakšprogrammas “NOZARES VIDES PROJEKTI” projektu iesniegumu iesniegšanas un izskatīšanas KĀRTĪBA (PDF formātā)

Pielikumi:

Nr.1 - Projekta iesnieguma veidlapa (MS Word)
Nr.2 - Projekta izmaksu kalkulācija (MS Excel)
Nr.3 - Piemērojamie vērtēšanas kritēriji (PDF formāts)

Finansējuma saņemšanai 2019.gadā no valsts budžeta apakšprogrammas 21.13.00., „Nozares vides projekti” var pieteikties Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija, Valsts Vides dienests, Dabas aizsardzības pārvalde, Vides pārraudzības valsts birojs un Latvijas Dabas muzejs. 


Valsts budžeta programma „Vides aizsardzības fonds un iemaksas starptautiskajās organizācijās” apakšprogramma „NOZARES VIDES PROJEKTI” 2019.gadam

/Projektu iesniegšanas termiņš -  22.11.2018./

Apakšprogrammas “NOZARES VIDES PROJEKTI” projektu iesniegumu iesniegšanas un izskatīšanas KĀRTĪBA (PDF formātā)

Pielikumi:

Nr.1 - Projekta iesnieguma veidlapa (MS Word)
Nr.2 - Projekta izmaksu kalkulācija (MS Excel)
Nr.3 - Piemērojamie vērtēšanas kritēriji (PDF formāts)

Finansējuma saņemšanai 2019.gadā no valsts budžeta apakšprogrammas 21.13.00., „Nozares vides projekti” var pieteikties Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija, Valsts Vides dienests, Dabas aizsardzības pārvalde, Vides pārraudzības valsts birojs un Latvijas Dabas muzejs. 


Valsts budžeta programma „Vides aizsardzības fonds un iemaksas starptautiskajās organizācijās” apakšprogramma „NOZARES VIDES PROJEKTI” 2018.gadam

/Projektu iesniegšanas termiņš -  05.01.2018./

Apakšprogrammas “NOZARES VIDES PROJEKTI” projektu iesniegumu iesniegšanas un izskatīšanas KĀRTĪBA (PDF formātā)

Pielikumi:

Nr.1 - Projekta iesnieguma veidlapa (MS Word)
Nr.2 - Projekta izmaksu kalkulācija (MS Excel)
Nr.3 - Projekta aktivitāšu un finansējuma izlietošanas laika grafiks (MS Excel)
Nr.4 - Piemērojamie vērtēšanas kritēriji (PDF formāts)

Finansējuma saņemšanai 2018.gadā no valsts budžeta apakšprogrammas, 21.13.00., „Nozares vides projekti” var pieteikties Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija, Valsts Vides dienests, Dabas aizsardzības pārvalde, Vides pārraudzības valsts birojs un Latvijas Dabas muzejs.