Informācija par noslēgtajiem līgumiem Eiropas Savienības fonda 1.5.3.2. aktivitātē "Plānošanas reģionu un vietējo pašvaldību attīstības plānošanas kapacitātes paaugstināšana"


 Nr. ES fonda finansējuma saņēmējs Projekta nosaukums Informācija par projektu Informācija par projektu finansējuma saņēmēja mājas lapā
 1.  Jēkabpils pilsētas pašvaldība Teritorijas attīstības plānošanas dokumentu izstrāde Jēkabpils pilsētas pašvaldībā

šeit

ar 04.08.2011.grozījumiem

ar 16.01.2012.grozījumiem

 www.jekabpils.lv
 2. Jēkabpils novada pašvaldība Jēkabpils novada pašvaldības attīstības plānošanas dokumentu izstrāde ilgtspējīgai un līdzsvarotai ekonomiskai novada attīstībai

šeit

ar 29.12.2011 grozījumiem

www.jekabpilsnovads.lv
 3. Ilūkstes novada pašvaldība Ilūkstes novada pašvaldības attīstības plānošanas kapacitātes paaugstināšana un novada attīstības programmas 2012. – 2018.gadam (ar vīziju līdz 2020.gadam) izstrāde šeit www.ilukste.lv
 4. Viļakas novada Dome Ilgtermiņa teritorijas attīstības plānošanas dokumenta - teritorijas plānojuma izstrāde Viļakas novadam šeit www.vilaka.lv
 5. Baldones novada Dome Baldones novada attīstības plānošanas kapacitātes paaugstināšana šeit www.baldone.lv
 6. Amatas novada pašvaldība Amatas novada Attīstības programmas 2013.-2019.gadam un Teritorijas plānojuma 2013.-2024.gadam izstrāde šeit www.amatasnovads.lv
 7. Pārgaujas novada pašvaldība Pārgaujas novada Attīstības programmas 2013.-2019.gadam un Teritorijas plānojuma 2013.-2024.gadam izstrāde šeit www.pargaujasnovads.lv
 8. Pāvilostas novada pašvaldība Pāvilostas novada teritorijas plānojuma un attīstības programmas izstrāde šeit www.pavilosta.lv
 9. Limbažu novada pašvaldība Limbažu novada pašvaldības attīstības plānošanas kapacitātes paaugstināšana

šeit

ar 15.07.2011.grozījumiem

www.limbazi.lv
 10. Stopiņu novada Dome Stopiņu novada attīstības programmas 2012.-2018.gadam izstrāde

šeit

ar 09.01.2012.grozījumiem

ar 15.05.2012.grozījumiem

www.stopini.lv
 11. Rucavas novada Dome Rucavas novada teritorijas plānojuma un attīstības programmas izstrāde šeit www.rucava.lv
 12. Ogres novada pašvaldība Attīstības plānošanas kapacitātes paaugstināšana Ogres novadā šeit www.ogresnovads.lv
 13. Riebiņu novada Dome Riebiņu novada attīstības programmas un teritorijas plānojuma izstrāde šeit www.riebini.lv
 14. Vaiņodes novada pašvaldība Vaiņodes novada pašvaldības attīstības plānošanas kapacitātes paaugstināšana un novada attīstības plānošanas dokumentu izstrāde šeit www.vainode.lv
 15. Saldus novada pašvaldība Saldus novada pašvaldības attīstības plānošanas kapacitātes celšana šeit www.saldus.lv
 16. Salaspils novada Dome Teritorijas attīstības plānošanas kapacitātes paaugstināšana Salaspils novadā kvalitatīva vietēja līmeņa teritorijas attīstības plānošanas procesa nodrošināšanai šeit www.salaspils.lv
 17. Vārkavas novada dome Vārkavas novada Attīstības programmas izstrāde

šeit

ar 31.10.2011. grozījumiem

www.varkava.lv
 18. Ķekavas novada pašvaldība Attīstības plānošanas kapacitātes paaugstināšana Ķekavas novada pašvaldībā

šeit

ar 27.03.2012.grozījumiem

www.kekavasnovads.lv
 19. Ludzas novada pašvaldība Ludzas novada teritorijas plānojuma izstrāde šeit www.ludzaspils.lv
 20. Siguldas novada Dome Siguldas novada Attīstības programmas 2011.-2018.gadam un Teritorijas plānojuma 2012.-2024.gadam izstrāde

šeit

ar 26.03.2012.grozījumiem

www.sigulda.lv
 21. Madonas novada pašvaldība Madonas novada pašvaldības attīstības plānošanas kapacitātes paaugstināšana šeit www.madona.lv
 22. Ķeguma novada Dome Ķeguma novada attīstības plānošanas kapacitātes paaugstināšana

šeit

ar 28.05.2012.grozījumiem

www.kegums.lv
 23. Ērgļu novada pašvaldība Ērgļu novada pašvaldības attīstības plānošanas kapacitātes paaugstināšana šeit www.ergli.lv
 24. Inčukalna novada Dome Inčukalna novada domes attīstības plānošanas kapacitātes paaugstināšana

šeit

ar 10.05.2012. grozījumiem

www.incukalns.lv
 25. Mazsalacas novada pašvaldība Mazsalacas novada pašvaldības attīstības plānošanas kapacitātes paaugstināšana šeit www.mazsalaca.lv
 26. Lubānas novada pašvaldība Lubānas novada teritorijas attīstības plānošanas dokumentu izstrāde šeit www.lubana.lv
 27. Bauskas novada Dome Bauskas novada attīstības plānošanas kapacitātes paaugstināšana

šeit

ar 26.01.2012.grozījumiem

ar 22.05.2012.grozījumiem

www.bauska.lv
 28. Sējas novada Dome Sējas novada teritorijas attīstības plānošanas dokumentu izstrāde šeit www.sejasnovads.lv
 29. Beverīnas novada pašvaldība Pašvaldības attīstības plānošanas kapacitātes paaugstināšana Beverīnas novada Attīstības programmas un Teritorijas plānojuma izstrādē

šeit

ar 08.06.2012.grozījumiem

www.beverinasnovads.lv
 30. Daugavpils pilsētas Dome Daugavpils pilsētas pašvaldības attīstības plānošanas kapacitātes paaugstināšana šeit www.daugavpils.lv
 31. Baltinavas novada Dome Baltinavas novada teritorijas plānojuma un attīstības programmas izstrāde

šeit

ar 25.04.2012.grozījumiem

www.baltinava.lv
 32. Rūjienas novada pašvaldība Rūjienas novada attīstības plānošanas dokumentu izstrāde šeit www.rujiena.lv
 33. Auces novada pašvaldība Auces novada teritorijas attīstības plānošanas dokumentu izstrāde šeit www.auce.lv
 34. Engures novada Dome Engures novada teritorijas attīstības plānošanas dokumentu izstrāde

šeit

ar 01.06.2011. grozījumiem

ar 13.08.2012.grozījumiem

www.enguresnovads.lv
 35. Ikšķiles novada pašvaldība Ikšķiles novada pašvaldības attīstības plānošanas kapacitātes paaugstināšana

šeit

ar 14.09.2011. grozījumiem

www.ikskile.lv
 36. Ciblas novada pašvaldība Ciblas novada teritorijas plānojuma un attīstības programmas izstrāde

šeit

ar 19.10.2011.grozījumiem

www.ciblasnovads.lv
 37. Rēzeknes novada pašvaldība Rēzeknes novada attīstības plānošanas kapacitātes paaugstināšana

šeit

ar 16.02.2012.grozījumiem

www.rezeknesnovads.lv
 38. Krāslavas novada Dome Krāslavas novada pašvaldības attīstības plānošanas kapacitātes paaugstināšana, izstrādājot jaunu Krāslavas novada teritorijas plānojumu

šeit

ar 24.08.2011. grozījumiem

www.kraslava.lv
 39. Krustpils novada pašvaldība Krustpils novada attīstības programmas un teritorijas plānojuma izstrāde kvalitatīva pašvaldības attīstības plānošanas procesa nodrošināšanai šeit www.krustpils.lv
 40. Dagdas novada pašvaldība Dagdas novada attīstības programmas un teritorijas plānojuma izstrāde šeit www.dagda.lv
 41. Kokneses novada Dome Teritorijas plānojuma un attīstības programmas izstrāde Kokneses novada attīstības plānošanas kapacitātes paaugstināšanai

šeit

ar 16.01.2012.grozījumiem

www.koknese.lv
 42. Talsu novada pašvaldība Talsu novada pašvaldības attīstības plānošanas kapacitātes paaugstināšana plānošanas dokumentu izstrādei

šeit

ar grozījumiem 30.11.2011.

www.talsi.lv
 43. Kārsavas novada Dome Kārsavas novada teritorijas plānojuma un attīstības programmas izstrāde šeit www.karsava.lv
 44. Līvānu novada Dome Līvānu novada pašvaldības attīstības plānošanas kapacitātes paaugstināšana

šeit

ar 09.08.2012.grozījumiem

www.livani.lv
 45. Mālpils novada Dome Mālpils novada teritorijas plānojuma un attīstības programmas izstrāde šeit www.malpils.lv
 46. Ozolnieku novada Dome Ozolnieku novada attīstības programmas izstrāde kvalitatīva novada attīstības plānošanas procesa nodrošināšanai

šeit

ar 16.01.2012.grozījumiem

ar 16.05.2012.grozījumiem

www.ozolnieki.lv
 47. Tukuma novada Dome Tukuma novada integrētās attīstības programmas 2012.-2018.gadam izstrāde

šeit

ar 04.08.2011.grozījumiem

ar 13.01.2012.grozījumiem

www.tukums.lv
 48. Līgatnes novada Dome Līgatnes novada teritorijas plānojuma un attīstības programmas izstrāde

šeit

ar 11.10.2011 grozījumiem

www.ligatne.lv
 49. Pļaviņu novada Dome Pļaviņu novada attīstības programmas izstrāde

šeit

ar 06.01.2012.grozījumiem

www.plavinas.lv
 50. Jaunpils novada Dome Attīstības plānošanas kapacitātes paaugstināšana Jaunpils novadā šeit www.jaunpils.lv
 51. Skrundas novada pašvaldība Skrundas un Kuldīgas novadu teritorijas attīstības programmu izstrāde 2014-2020 šeit

www.kuldiga.lv

www.skrunda.lv

 52. Rundāles novada Dome Rundāles novada pašvaldības attīstības plānošanas kapacitātes paaugstināšana

šeit

ar 06.01.2012.grozījumiem

www.rundale.lv
 53. Jelgavas pilsētas Dome Jelgavas pilsētas attīstības plānošanas kapacitātes paaugstināšana šeit www.jelgava.lv
 54. Zilupes novada pašvaldība Zilupes novada teritorijas plānojuma un attīstības programmas izstrāde šeit www.zilupe.lv
 55. Durbes novada Dome Teritorijas attīstības dokumentu izstrāde - Durbes novada pašvaldības administratīvās un attīstības kapacitātes stiprinātājs šeit www.durbe.lv
 56. Varakļānu novada pašvaldība Varakļānu novada teritorijas attīstības plānošanas dokumentu izstrāde šeit www.varaklani.lv
 57. Aglonas novada Dome Aglonas novada teritorijas attīstības plānošanas kapacitātes paaugstināšana

šeit

ar 10.05.2012. grozījumiem

www.aglona.lv
 58. Strenču novada Dome Attīstības plānošanas kapacitātes paaugstināšana Strenču novadā

šeit

ar 13.08.2012. grozījumiem

www.strencunovads.lv
 59. Kocēnu novada Dome Kocēnu novada attīstības plānošanas kapacitātes paaugstināšana šeit www.kocenunovads.lv
 60. Dobeles novada pašvaldība Dobeles novada teritorijas attīstības plānošanas kapacitātes paaugstināšana šeit www.dobele.lv
 61. Saulkrastu novada Dome Saulkrastu novada attīstības plānošanas kapacitātes paaugstināšana šeit www.saulkrasti.lv
 62. Balvu novada pašvaldība Balvu novada attīstības plānošana

šeit

ar 05.10.2011. grozījumiem

www.balvi.lv
 63. Aizputes novada Dome Aizputes novada Attīstības programmas un Teritorijas plānojuma dokumentu izstrāde

šeit

ar 03.01.2012.grozījumiem

ar 12.04.2012.grozījumiem

ar 24.07.2012.grozījumiem

www.aizpute.lv
 64. Grobiņas novada Dome Grobiņas novada ilgtermiņa attīstības plānošanas kapacitātes stiprināšana šeit www.grobina.lv
 65. Jaunjelgavas novada Dome Jaunjelgavas novada teritorijas attīstības plānojuma izstrāde

šeit

ar 29.02.2012.grozījumiem

www.jaunjelgava.lv
 66. Kuldīgas novada pašvaldība Kuldīgas un Skrundas novadu teritorijas plānojumu izstrāde šeit

www.kuldiga.lv

www.skrundasnovads.lv

 67. Vecpiebalgas novada pašvaldība Vecpiebalgas novada Attīstības programmas un teritorijas plānojuma izstrāde šeit www.vecpiebalga.lv
 68. Burtnieku novada pašvaldība Burtnieku novada attīstības programmas un teritorijas plānojuma izstrāde

šeit

 ar 24.08.2011. grozījumiem

www.burtniekunovads.lv
 69. Smiltenes novada Dome Smiltenes novada pašvaldības attīstības plānošanas kapacitātes paaugstināšana

šeit

ar 30.07.2012.grozījumiem

www.smiltene.lv
 70. Alojas novada Dome Alojas novada attīstības plānošanas kapacitātes paaugstināšana

šeit

ar 19.09.2011. grozījumiem

www.aloja.lv
 71. Cēsu novada pašvaldība Cēsu novada Attīstības programmas izstrāde šeit www.cesis.lv
 72. Garkalnes novada dome Garkalnes teritorijas plānojuma un attīstības programmas izstrāde šeit www.garkalne.lv