Iesniegšanas termiņš
Iesniegšanas vieta
Uz norādīto kontaktinformāciju
Kontakti

Valsts reģionālās attīstības aģentūras Administratīvā departamenta Juridiskās un iepirkumu nodaļas juriste Digna Briede Tālrunis 29171595, fakss 67079001, e-pasts: pasts@vraa.gov.lv

pasts [at] vraa.gov.lv