Iesniegšanas termiņš
Iesniegšanas vieta
Uz norādīto kontaktinformāciju

Iepirkums pārtraukts bez rezultāta 29.12.2014.