Iesniegšanas termiņš
Iesniegšanas vieta
Uz norādīto kontaktinformāciju
Kontakti

Valsts reģionālās attīstības aģentūras Administratīvā departamenta Personāla un administratīvā atbalsta nodaļas saimniecības pārzine Ginta Kaire-Mače, tālrunis 26572180; fakss 67079001, e-pasts: ginta.kaire-mace@vraa.gov.lv un pasts@vraa.gov.lv.

ginta.kaire-mace [at] vraa.gov.lv