Iesniegšanas termiņš
Iesniegšanas vieta
Uz norādīto kontaktinformāciju
Kontakti

Valsts reģionālās attīstības aģentūras Administratīvā departamenta Juridiskās un iepirkumu nodaļas juriste Inga Leite tālrunis 26698579; fakss 67079001, e-pasts: pasts@vraa.gov.lv

asts [at] vraa.gov.lv