Iesniegšanas termiņš
Iesniegšanas vieta
Uz norādīto kontaktinformāciju
Kontakti

Valsts reģionālās attīstības aģentūras Administratīvā departamenta Juridiskās un iepirkumu nodaļas juriste Digna Briede Tālrunis +371 29171595, fakss +371 67079001, e-pasts: digna.briede@vraa.gov.lv vai pasts@vraa.gov.lv

digna.briede [at] vraa.gov.lv

Plānotā iepirkuma priekšmets: Igaunijas-Latvijas-Krievijas pārrobežu sadarbības programmas rīkotā semināra „Seminar for Beneficiaries and Patners on Closure of the Project and Final Reporting”  norises nodrošināšana