Iesniegšanas termiņš
Iesniegšanas vieta
Uz norādīto kontaktinformāciju
Kontakti

Valsts reģionālās attīstības aģentūras direktora vietnieks Mārtiņš Rinčs

pasts [at] vraa.gov.lv