Iesniegšanas termiņš
Iesniegšanas vieta

Informācija par pirkumu „EIS”

Līguma izpildes vieta
Visā Latvijas Republikas teritorijā
Kontakti
dagnija.raugule [at] vraa.gov.lv