Iesniegšanas termiņš
Iesniegšanas vieta

Informācija par pirkumu „EIS”

Līguma izpildes vieta
Visā Latvijas Republikas teritorijā
Kontakti
ilga.cimdina [at] vraa.gov.lv