Iesniegšanas termiņš
Iesniegšanas vieta
Uz norādīto kontaktinformāciju

Sarunu procedūra, iepriekš nepublicējot paziņojumu par līgumu, saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 63.panta pirmās daļas 2.punktu. Iepirkuma procedūras veids saskaņots ar Iepirkuma uzraudzības biroja 2014.gada 18.decembra vēstuli Nr.2-3/3868.