Iesniegšanas termiņš
Iesniegšanas vieta
Uz norādīto kontaktinformāciju
Kontakti

Valsts reģionālās attīstības aģentūras Elektronisko iepirkumu departamenta vecākā konsultante Astra Bērziņa

astra.berzina [at] vraa.gov.lv