Iesniegšanas termiņš
Iesniegšanas vieta
Uz norādīto kontaktinformāciju
Kontakti

Valsts reģionālās attīstības aģentūras Administratīvā departamenta Juridiskā un iepirkumu nodaļas juriste Santa Kalnmale Tālrunis 26309069, 67079000, fakss 67079001, e-pasts: pasts@vraa.gov.lv

pasts [at] vraa.gov.lv