Iesniegšanas termiņš
Iesniegšanas vieta
Uz norādīto kontaktinformāciju
Kontakti

Valsts reģionālās attīstības aģentūras Administratīvā departamenta direktors Mārtiņš Rinčs Tālrunis +371 28337778, fakss +371 67079001, e-pasts: martins.rincs@vraa.gov.lv vai pasts@vraa.gov.lv

martins.rincs [at] vraa.gov.lv