Paplašinātā meklēšana
  Notīrīt filtrus
  VRAA 2020/22/AK
  Pārtraukts
  Publikācijas datums:
  Iesniegšanas datums
  VRAA 2020/23/MI
  Līgums noslēgts
  Publikācijas datums:
  Iesniegšanas datums
  VRAA 2020/18/MI
  Pārtraukts
  Publikācijas datums:
  Iesniegšanas datums

  Lietotāju paroļu pārvaldības rīka piegāde

  Piegādātājs / izpildītājs
  'DPA' SIA
  Līgumsumma
  15696
  VRAA 2020/15/MI
  Līgums noslēgts
  Publikācijas datums:
  Iesniegšanas datums

  Centralizētas auditpierakstu glabāšanas, monitoringa un analīzes sistēmas iegāde

  Piegādātājs / izpildītājs
  'Corporate Systems' SIA
  Līgumsumma
  111904
  VRAA 2020/16/AK
  Līgums noslēgts
  Publikācijas datums:
  Iesniegšanas datums

  Elektronisko iepirkumu sistēmas un tās apakšsistēmu uzturēšana

  Piegādātājs / izpildītājs
  'RIX Technologies' AS
  Līgumsumma
  138000
  VRAA 2020/14/AK
  Līgums noslēgts
  Publikācijas datums:
  Iesniegšanas datums

  Adrešu meklēšanas komponentes attīstība un uzturēšana

  Piegādātājs / izpildītājs
  'CatchSmart' SIA
  Līgumsumma
  40000
  VRAA 2020/17/MI
  Līgums noslēgts
  Publikācijas datums:
  Iesniegšanas datums

  Oficiālo elektronisko adrešu informācijas sistēmas uzturēšana

  Piegādātājs / izpildītājs
  'RIX Technologies' AS
  VRAA 2020/19/MI
  Līgums noslēgts
  Publikācijas datums:
  Iesniegšanas datums
  VRAA EIS 2020/13/AK/CI-118-2
  Pieteikumi/piedāvājumi atvērti
  Publikācijas datums:
  Grozījumu datums: 17.06.2020.
  Iesniegšanas datums
  VRAA 2020/12/SK/CDIS-1
  Pieteikumi/piedāvājumi atvērti
  Publikācijas datums:
  Grozījumu datums: 08.12.2021.
  Iesniegšanas datums

  Valsts vienotā ģeotelpiskās informācijas portāla (Ģeoportāls), Ģeotelpisko datu savietotāja (ĢDS) un Reģionālās attīstības indikatoru moduļa (RAIM) pilnveidošana un uzturēšana

  Piegādātājs / izpildītājs
  Personu apvienība, kas sastāv no SIA “Corporate Consulting” un SIA “CatchSmart”
  Līgumsumma
  1400000
  VRAA 2020/11/AK
  Līgums noslēgts
  Publikācijas datums:
  Iesniegšanas datums

  Konsultāciju un atbalsta pakalpojumi valsts IKT rezervācija atsevišķā datu centrā risinājuma izveidei

  Piegādātājs / izpildītājs
  'Corporate Consulting' SIA
  Līgumsumma
  38900
  VRAA 2020/10/MI
  Līgums noslēgts
  Publikācijas datums:
  Iesniegšanas datums
  VRAA 2020/06/AK/CI-114-2
  Noslēgts
  Publikācijas datums:
  Grozījumu datums: 07.05.2020.
  Iesniegšanas datums

  Semināru un konferenču organizēšanas tehnisko un saturisko pakalpojumu nodrošināšana LIFE projektā

  Piegādātājs / izpildītājs
  'Sabiedrības informēšanas centrs' SIA
  Līgumsumma
  25000
  VRAA 2020/09/MI
  Līgums noslēgts
  Publikācijas datums:
  Iesniegšanas datums

  Informācijas sistēmu un resursu drošības auditu pakalpojumi

  Piegādātājs / izpildītājs
  'Data Experts' SIA
  Līgumsumma
  500000
  VRAA 2020/07/ERAF/AK
  Noslēgts
  Publikācijas datums:
  Iesniegšanas datums

  Integrēts ziņojums par ieinteresēto pušu iesaisti jūras telpiskajā plānošanā

  Piegādātājs / izpildītājs
  Baltijas Vides Forums
  Līgumsumma
  14408
  VRAA 2020/08/VASAB/MI
  Līgums noslēgts
  Publikācijas datums:
  Iesniegšanas datums
  VRAA EIS 2019/17/AK/CI-118
  Pieteikumi/piedāvājumi atvērti
  Publikācijas datums:
  Grozījumu datums: 31.01.2020.
  Iesniegšanas datums
  VRAA 2019/30/AK/CI-117
  Noslēgts
  Publikācijas datums:
  Grozījumu datums: 28.02.2020.
  Iesniegšanas datums