Paplašinātā meklēšana
  Notīrīt filtrus
  VRAA 2020/12/SK/CDIS-1
  Pieteikumi/piedāvājumi atvērti
  Publikācijas datums:
  Grozījumu datums: 08.12.2021.
  Iesniegšanas datums

  Valsts vienotā ģeotelpiskās informācijas portāla (Ģeoportāls), Ģeotelpisko datu savietotāja (ĢDS) un Reģionālās attīstības indikatoru moduļa (RAIM) pilnveidošana un uzturēšana

  Piegādātājs / izpildītājs
  Personu apvienība, kas sastāv no SIA “Corporate Consulting” un SIA “CatchSmart”
  Līgumsumma
  1400000
  VRAA 2020/11/AK
  Līgums noslēgts
  Publikācijas datums:
  Iesniegšanas datums

  Konsultāciju un atbalsta pakalpojumi valsts IKT rezervācija atsevišķā datu centrā risinājuma izveidei

  Piegādātājs / izpildītājs
  'Corporate Consulting' SIA
  Līgumsumma
  38900
  VRAA 2020/10/MI
  Līgums noslēgts
  Publikācijas datums:
  Iesniegšanas datums
  VRAA 2020/06/AK/CI-114-2
  Noslēgts
  Publikācijas datums:
  Grozījumu datums: 07.05.2020.
  Iesniegšanas datums

  Semināru un konferenču organizēšanas tehnisko un saturisko pakalpojumu nodrošināšana LIFE projektā

  Piegādātājs / izpildītājs
  'Sabiedrības informēšanas centrs' SIA
  Līgumsumma
  25000
  VRAA 2020/09/MI
  Līgums noslēgts
  Publikācijas datums:
  Iesniegšanas datums

  Informācijas sistēmu un resursu drošības auditu pakalpojumi

  Piegādātājs / izpildītājs
  'Data Experts' SIA
  Līgumsumma
  500000
  VRAA 2020/07/ERAF/AK
  Noslēgts
  Publikācijas datums:
  Iesniegšanas datums

  Integrēts ziņojums par ieinteresēto pušu iesaisti jūras telpiskajā plānošanā

  Piegādātājs / izpildītājs
  Baltijas Vides Forums
  Līgumsumma
  14408
  VRAA 2020/08/VASAB/MI
  Līgums noslēgts
  Publikācijas datums:
  Iesniegšanas datums
  VRAA EIS 2019/17/AK/CI-118
  Pieteikumi/piedāvājumi atvērti
  Publikācijas datums:
  Grozījumu datums: 31.01.2020.
  Iesniegšanas datums
  VRAA 2019/30/AK/CI-117
  Noslēgts
  Publikācijas datums:
  Grozījumu datums: 28.02.2020.
  Iesniegšanas datums
  VRAA 2014/45/VASAB/EKPI/ERAF/MI
  Noslēgts