Nr.  ES fonda finansējuma saņēmējs  Projekta nosaukums   Informācija par projektu  Informācija par projektu finansējuma saņēmēja mājas lapā
66. Rīgas pilsētas pašvaldība Pirmsskolas izglītības iestāžu infrastruktūras uzlabošana Rīgas pilsētas pašvaldībā, 2.kārta šeit www.riga.lv
65. Liepājas pilsētas pašvaldība Liepājas pirmsskolas izglītības iestādes "Pienenīte" infrastruktūras attīstība šeit www.liepaja.lv
64. Talsu novada dome Talsu pilsētas pirmsskolas izglītības iestāžu energoefektivitātes paaugstināšana un rekonstrukcija III kārta šeit www.talsi.lv
63. Smiltenes novada dome Smiltenes pirmsskolas izglītības iestāžu attīstība šeit www.smiltene.lv
62. Siguldas novada dome Jauna pirmsskolas izglītības iestāde Skolas ielā 5, Siguldā šeit www.sigulda.lv
61. Gulbenes novada dome Gulbenes 3,pirmsskolas izglītības iestādes "Auseklītis" kapacitātes paaugstināšana šeit www.gulbene.lv
60. Jelgavas pilsētas dome Jelgavas pilsētas pašvaldības pirmsskolas izglītības iestādes izveide Ganību ielā 66, 1 kārta šeit www.jelgava.lv
59. Rīgas pilsētas pašvaldība Pirmsskolas izglītības iestāžu infrastruktūras uzlabošana Rīgas pilsētas pašvaldībā šeit www.riga.lv
58. Kuldīgas novada pašvaldība PII "Ābelīte" būvniecības 3.kārta šeit www.kuldiga.lv
57. Ogres novada pašvaldība Telpu rekonstrukcija Mālkalnes prospektā 43, Ogrē, VPII "Saulīte" jaunu grupu izveidei šeit www.ogresnovads.lv
56. Tukuma novada pašvaldība Infrastruktūras pielāgošana pašvaldības pirmsskolas izglītības iestādes izveidei Tukumā

šeit

www.tukums.lv
55. Valmieras pilsētas pašvaldība Valmieras pilsētas 6,pirmsskolas izglītības iestādes "Kārliena" (Rūpniecības ielā 16A, Valmierā) infrastruktūras attīstība šeit www.valmiera.lv
54. Alūksnes novada pašvaldība Alūksnes novada pirmsskolas izglītības iestādes "Pienenīte" rekonstrukcija šeit www.aluksne.lv
53. Saldus novada pašvaldība Saldus speciālās PII „Cerībiņa” piebūves būvniecība

šeit

www.saldus.lv
52. Rēzeknes pilsētas dome Pirmsskolas izglītības iestāžu infrastruktūras attīstība Rēzeknes pilsētā 3.kārta - PII "Rūķītis" vienkāršotā renovācija

šeit

www.rezekne.lv
51. Jelgavas pilsētas dome Jelgavas pilsētas pašvaldības pirmsskolas izglītības iestādes "Vārpiņa" rekonstrukcija un energoefektivitātes paaugstināšana

šeit

www.jelgava.lv
50. Tukuma novada dome Tukuma pirmsskolas izglītības iestādes "Pepija" infrastruktūras attīstība

šeit

www.tukums.lv
49. Alūksnes novada pašvaldība Pirmsskolas izglītības iestādes "Pienenīte" infrastruktūras attīstība (2.kārta)

šeit

www.aluksne.lv
48. Siguldas novada pašvaldība Pirmsskolas izglītības iestādes "Pīlādzītis" rekonstrukcija Siguldā

šeit

www.sigulda.lv
 47. Aizkraukles novada dome Aizkraukles novada domes pirmsskolas izglītības iestāžu renovācija, energoefektivitātes paaugstināšana

šeit

ar 05.01.2011. grozījumiem

ar 07.06.2012.grozījumiem

 www.aizkraukle.lv
 46. Balvu novada pašvaldība Balvu pilsētas PII "Sienāzītis" rekonstrukcija Balvos, Brīvības ielā 50b

šeit

ar grozījumiem

ar 26.01.2011. grozījumiem

www.balvi.lv
45. Pašvaldības iestāde Jelgavas izglītības pārvalde Jelgavas pašvaldības pirmsskolas izglītības iestādes ēkas Pulkveža Brieža ielā 23A rekonstrukcija

šeit

ar grozījumiem

ar 16.12.2010. grozījumiem

ar 05.08.2011.grozījumiem

ar 12.04.2012.grozījumiem

www.jelgava.lv
44. Jēkabpils pilsētas pašvaldība Pirmsskolas izglītības iestādes infrastruktūras attīstība Jēkabpils pilsētā, Meža ielā 12

šeit

ar grozījumiem

ar 30.11. grozījumiem

ar 07.02.2011. grozījumiem

www.jekabpils.lv
43. Siguldas novada dome Pirmsskolas izglītības iestādes būvniecība Nurmižu ielā 31, Siguldā

šeit

ar 04.07.2011. grozījumiem

www.sigulda.lv
42. Smiltenes novada dome PII "Pīlādzītis" Mētras ielā 11A infrastruktūras attīstība

šeit

ar 10.11.2010. grozījumiem

ar 19.03.2012. grozījumiem

www.smiltene.lv
 41. Gulbenes novada dome Gulbenes pilsētas pirmsskolas izglītības iestāžu renovācija
 

šeit

ar 19.08. grozījumiem

ar 29.12.2010. grozījumiem

www.gulbene.lv
 40. Rēzeknes pilsētas dome Pirmsskolas izglītības iestāžu infrastruktūras attīstība Rēzeknes pilsētā

šeit

ar 16.12.2010. grozījumiem

ar 04.04.2011. grozījumiem

ar 24.05.2011. grozījumiem

ar 01.06.2011. grozījumiem

www.rezekne.lv

39. Dobeles novada pašvaldība Pirmsskolas izglītības iestādes "Spodrība" rekonstrukcija

šeit

ar grozījumiem 14.12.2011.

www.dobele.lv
38. Siguldas novada dome Pirmsskolas izglītības iestādes "Saulīte" rekonstrukcija Siguldā

šeit

ar 04.06.2012.grozījumiem

www.sigulda.lv
37. Daugavpils pilsētas Izglītības pārvalde Daugavpils 24.pirmsskolas izglītības iestādes infrastruktūras attīstība

šeit

ar 26.11.2011. grozījumiem

www.daugavpils.lv
36. Valkas novada dome Valkas pilsētas pirmsskolas izglītības iestādes "Pasaciņa" telpu renovācija

šeit

ar 05.04.2011. grozījumiem

www.valka.lv
35. Krāslavas novada dome Krāslavas pilsētas PII "Pīlādzītis" infrastruktūras attīstība

šeit

ar 17.01.2011. grozījumiem

www.kraslava.lv
34. Cēsu novada pašvaldība Cēsu pilsētas pirmsskolas izglītības iestāžu renovācijas 2.kārta

šeit

ar grozījumiem

ar 19.10.2011. grozījumiem

ar 01.03.2012.grozījumiem

www.cesis.lv
33. Liepājas pilsētas Izglītības pārvalde Liepājas Kristīgās pirmsskolas izglītības iestādes infrastruktūras attīstība

šeit

 ar 05.07.2011. grozījumiem

www. liepaja.lv

www.lip.lv

32. Bauskas novada dome Bauskas pilsētas pirmskolas izglītības iestāžu infrastruktūras attīstība

šeit

ar 30.01.2012.grozījumiem

www.bauska.lv
31. Saldus novada pašvaldība Izglītības iestāžu infrastruktūras attīstība Saldus pilsētā, rekonstruējot pirmsskolas izglītības iestādi "Pasaciņa" šeit www.saldus.lv
30. Talsu novada pašvaldība Talsu pilsētas pirmsskolas izglītības iestāžu energoefektivitātes paaugstināšana un renovācija II kārta

šeit

ar 14.02.2012.grozījumiem

www.talsi.lv
29. Jūrmalas pilsētas dome Pirmsskolas izglītības iestādes "Lācītis" renovācija

šeit

ar 11.06.2012.grozījumiem

www.jurmala.lv
28. Jēkabpils pilsētas pašvaldība Pirmsskolas izglītības iestādes infrastruktūras attīstība Jēkabpils pilsētā, Palejas ielā 15A šeit www.jekabpils.lv
27. Bauskas novada pašvaldība Bauskas pilsētas pirmsskolas izglītības iestāžu infrastruktūras attīstība , 2.kārta

šeit

ar 10.05.2012.grozījumiem

www.bauska.lv
26. Kuldīgas novada pašvaldība PII "Taurenītis" vienkāršotā renovācija Parka ielā 22, Kuldīgā

šeit

ar 12.01.2012.grozījumiem

www.kuldiga.lv
25. Gulbenes novada dome Gulbenes pilsētas pirmsskolas izglītības iestāžu renovācija 3.kārta

šeit

ar 25.01.2012.grozījumiem

www.gulbene.lv
24. Rēzeknes pilsētas dome Pirmsskolas izglītības iestāžu infrastruktūras attīstība Rēzeknes pilsētā, 2.kārta

šeit

ar 21.05.2012.grozījumiem

www.rezeknesip.lv

23. Līvānu novada dome Pirmsskolas izglītības iestādes "Rūķīši" renovācija un labiekārtošana

 
šeit www.livani.lv
22.  Ludzas pilsētas dome Ludzas pilsētas speciālās pirmsskolas izglītības iestādes "Rūķītis" ēkas rekonstrukcija
 

 šeit

ar grozījumiem  

www.ludzaspils.lv

21.  Alūksnes pilsētas dome Pirmsskolas izglītības iestāžu "Sprīdītis" un "Pienenīte" infrastruktūras attīstīšana vienlīdzīgas nodarbinātības iespēju veicināšanai Alūksnē
 

 šeit

ar 05.08 grozījumiem 

ar 01.07.2011 grozījumiem

www.aluksne.lv

20.  Liepājas pilsētas Izglītības pārvalde Liepājas pirmsskolas izglītības iestādes "Saulīte"infrastruktūtas attīstība

 

 šeit

ar grozījumiem

ar 26.01.2011. grozījumiem

www.lip.lv

19.

 Daugavpils pilsētas Izglītības pārvalde

Pirmsskolas izglītības iestāžu infrastruktūras attīstība Daugavpilī

šeit

ar grozījumiem

www.daugavpils.lv

18.  Saldus novada pašvaldība
 
Izglītības iestāžu infrastruktūras attīstība Saldus pilsētā, rekonstruējot pirmsskolas izglītības iestādi "Pasaciņa"

 šeit

ar 23.09. grozījumiem

ar 10.03. grozījumiem

ar 14.10. grozījumiem

www.saldus.lv

17.  Tukuma novada dome
 
 Pirmsskolas izglītības iestādes būvniecība Tukumā

 šeit

ar grozījumiem  

 ar 10.11.2010. grozījumiem

ar 28.07.2011. grozījumiem

ar 03.05.2012. grozījumiem (par projekta īstenošanas izbeigšanu)


www.tukums.lv

16.  Bauskas novada pašvaldība
 
Pirmsskolas izglītības iestādes "Pasaulīte" ēkas Dārza ielā 3 rekonstrukcija un ēku Saules ielā 8 renovācija

 šeit

ar 25.11.2009. grozījumiem

ar 08.02.2011.gada grozījumiem

www.bauska.lv

15.  Cēsu novada pašvaldība
 
Cēsu pilsētas pirmsskolas izglītības iestāžu renovācija

šeit

ar 17.12 grozījumiem

ar 10.03. grozījumiem

ar 04.08.2011.grozījumiem

www.cesis.lv

14.  Valmieras pilsētas pašvaldība
 
Valmieras pilsētas 3.pirmsskolas izglītības iestādes "Sprīdītis" rekonstrukcija

šeit

ar 20.07. grozījumiem

ar 10.03. grozījumiem

ar 07.07.grozījumiem

ar 11.08. grozījumiem

ar 17.11. grozījumiem

www.valmiera.lv

13.  Ventspils pilsētas domes Izglītības pārvalde
 
Jaunas pirmsskolas izglītības iestādes būvniecība Kuldīgas ielā 134, Ventspilī

 šeit

ar grozījumiem

www.ventspils.lv

12.  Gulbenes novada dome
 
Gulbenes pilsētas pirmsskolas izglītības iestāžu renovācija

šeit

ar 16.07. grozījumiem  

ar 10.11. grozījumiem

www.gulbenesdome.lv

11.  Madonas pilsētas dome
 
 
Madonas pilsētas pirmsskolas izglītības iestādes "Saulīte" rekonstrukcija

šeit

ar grozījumiem

ar 24.10.2011. grozījumiem

ar 19.03.2012. grozījumiem

www.madona.lv

10.  Limbažu pilsētas dome
 
Limbažu pirmsskolas izglītības iestāžu renovācija un labiekārtošana šeit

www.limbazi.lv

9.  Ogres novada dome
 
Jaunas pirmsskolas izglītības iestādes "Riekstiņš" būvniecība Ogres novadā

šeit

 

ar 16.04.10. grozījumiem

 

www.ogre.lv

8.  Rīgas domes Īpašuma departaments
 
Pirmsskolas izglītības iestādes būvniecība Rīgā, Valdeķu ielā 58A (79.grupa 2118.grunts)

šeit

ar grozījumiem

www.riga.lv

7.  Jūrmalas pilsētas dome
 
Pirmsskolas izglītības iestādes "Katrīna" rekonstrukcija

 šeit

ar 20.03. grozījumiem

ar 28.05. grozījumiem

ar 20.10.2010. grozījumiem

www.jurmala.lv

6.  Preiļu novada dome
 
Preiļu novada pirmsskolas izglītības iestādes "Pasaciņa" filiāles "Auseklītis" 2. un 3.kārtas renovācija

 šeit

ar grozījumiem

www.preili.lv

5.  Krāslavas novada dome
 
 
Krāslavas pilsētas pirmsskolas izglītības iestāžu infrastruktūras attīstība

šeit

ar grozījumiem

www.kraslava.lv

4.  Valkas novada dome
 
Valkas pilsētas pirmsskolas izglītības iestādes "Pasaciņa" infrastruktūras attīstība

šeit

ar 18.09.09. grozījumiem

ar 17.12.09. grozījumiem  

ar 25.02.10. grozījumiem

www.valka.lv

3.  Talsu novada pašvaldība
 
Talsu pilsētas pirmsskolas izglītības iestāžu energoefektivitātes paaugstināšana un renovācija

 šeit

ar grozījumiem

ar 01.06.2010.grozījumiem

ar 10.08. grozījumiem

www.talsi.lv

2.  Kuldīgas novada pašvaldība
 
PII "Cīrulītis" rekonstrukcija un piebūves būvniecība Pļavas ielā 11, Kuldīgā

 šeit

ar grozījumiem

ar 29.12.2010. grozījumiem

www.kuldiga.lv

1.  Jēkabpils pilsētas pašvaldība

Pirmsskolas izglītības iestāžu infrastruktūras attīstība Jēkabpils pilsētā

 šeit

ar 19.10.2009.grozījumiem

ar 07.02.2011. grozījumiem

www.jekabpils.lv