Jaunumi

Valsts reģionālās attīstības aģentūra ir realizējusi projektu  “E-iepirkumu un e-izsoļu platformas attīstība”

Valsts reģionālās attīstības aģentūra (VRAA) 2017.gada 1.augustā noslēdza Vienošanos ar Centrālo finanšu un līguma aģentūru par Eiropas Savienības fonda projekta Nr. 2.2.1.1/17/I/004
“E-iepirkumu un e-izsoļu platformas attīstība” īstenošanu. Projekts tika īstenots ar Eiropas Reģionālās attīstības fonda (ERAF) atbalstu un tā finansējuma kopējais apjoms ir 2 000 000 eiro. Projekts ir noslēdzies 2020.gada 31.jūlijā.

Projekta īstenošanas laikā tika pilnveidoti EIS darbības procesi un izstrādātas un publicētas iepirkumu datu atkalizmantošanas datu kopas. Proti, projekts nodrošina jau funkcionējošu www.eis.gov.lv elektronisko iepirkumu un elektronisko izsoļu platformu  attīstību, aktualizējot un veicinot Publisko iepirkumu likuma nosacījumu izpildi, kā arī padarot pieejamāku to pielietošanu jebkuram Elektronisko iepirkumu sistēmas (turpmāk – EIS) lietotājam  - Publisko iepirkumu likuma (arī citu iepirkumu likumu) subjektam, kas EIS strādā kā pasūtītājs, un jebkuram piegādātājam, kurš ir piedalījies iepirkumā ar mērķi iegūt tiesības sniegt savus pakalpojumus vai piegādāt savas preces.

Projekta mērķis ir sasniegts, atvieglojot EIS lietotājiem dalību iepirkumu procesā, ieviešot jaunus elektroniskos pakalpojumus un pilnveidojot EIS funkcionālās iespējas. EIS tiek atvieglota komersantu dalība starptautiskajos iepirkumos, nodrošinot atkalizmantojamu Eiropas vienotā iepirkuma procedūras dokumenta  (ESPD) datu pieejamību EIS platformā. Ir padarīti pieejami sabiedrībai elektronisko iepirkumu darījumu un iepirkumu dati, kā arī paplašināts elektroniski pieejamo datu apjoms un procesu izpildes elektronizācijas līmenis publiskajos iepirkumos iesaistīto personu starpā.

Oļegs Fiļipovičs
VRAA Elektronisko iepirkumu departamenta direktors
Tālr.: 67350649
E-pasts: olegs.filipovics@vraa.gov.lv