Darbinieki

Arvis Širaks

Direktora vietnieks, Administratīvā departamenta direktors
Arvis.Siraks [at] vraa.gov.lv

Jolanta Mustermane

Departamenta direktora vietniece
Jolanta.Mustermane [at] vraa.gov.lv

Velga Šķiņķe

Vecākā eksperte
Velga.Skinke [at] vraa.gov.lv

Raimonds Freimanis

Jurists
Raimonds.Freimanis [at] vraa.gov.lv

Linda Šinkarjuka

Juriste
Linda.Sinkarjuka [at] vraa.gov.lv

Dace Zujāne

Eksperte stratēģiskās analīzes un plānošanas jautājumos
Dace.Zujane [at] vraa.gov.lv

Iveta Grundmane

Juriste personāla jautājumos
Iveta.Grundmane [at] vraa.gov.lv

Kristaps Prēdelis

Sadarbības projektu vadītājs
Kristaps.Predelis [at] vraa.gov.lv

Anete Samanta Pudņika

Vecākā lietvede
Anete.Pudnika [at] vraa.gov.lv

Uldis Mālnieks

Saimniecības pārzinis-automobiļa vadītājs
Uldis.Malnieks [at] vraa.gov.lv