NAP Logo

Valsts reģionālās attīstības aģentūra īsteno Eiropas Savienības Atveseļošanas un noturības mehānisma plāna investīcijas 2.1.2.1.i. “Pārvaldes centralizētās platformas un sistēmas” projektu Nr. 2.1.2.1.i.0/1/23/I/VARAM/004 Vienotā saziņas platforma, dokumentu krātuve un dokumentu pārvaldības platformu integrācija.

Projekta mērķis: Modernizēt publiskās pārvaldes sniegtos pakalpojumus, uzlabojot un attīstot vienoto saziņas platformu – oficiālo elektronisko adresi (turpmāk e-adrese). Kā arī modernizēt privātā sektora savstarpēju oficiālo elektronisko saziņu, radot priekšnoteikumus, lai oficiālās elektroniskās saziņas pakalpojumu sniegšanā iesaistītu privātā sektora pakalpojuma sniedzējus. 

Darbības projekta mērķa sasniegšanai:

 1. Projekta vadība;
 2. Uzlabojumi un modernizācija e-adreses sistēmā, pārstrādājot vai nomainot tehnoloģiski novecojušo arhitektūras elementu risinājumus uz aktuālākām, veiktspējīgām un ilgtspējīgām tehnoloģiskajām platformām;
 3. E-adreses saziņas paplašināšana starp juridiskām un fiziskām personām, lai iespējotu saraksti starp fiziskām un juridiskām personām, tai skaitā pieslēdzot ārējos datu avotus juridisko personu, kam pieejama šādas sarakstes iespēja, identificēšanai.;
 4. Lietojamības paplašināšana e-adresē, uzlabojot portāla Latvija.gov.lv e-adreses WEB klienta programmatūras lietojamību un pilnveidojot atbilstoši lietotāju vajadzībām;
 5. Izmaiņas e-adreses informācijas sistēmas ziņojumu glabāšanas laika palielināšanai, nodrošinot garantētu dokumentu piegādi;
 6. Izmaiņu veikšana e-adreses sistēmā, kas nodrošinās speciālas pazīmes uzturēšanu fiziskām personām (nedigitālo personu reģistrs);
 7. E-formu attīstība e-adresē, mainot risinājuma tehnoloģijas uz atvērtā koda produktiem un e-formu veidošanas risinājuma liberalizācija; 
 8. E-rēķinu attīstība portālā Latvija.gov.lv, lietojamības uzlabošana e-adreses WEB klienta programmatūras e-rēķinu modulim un darbības piemērošana mobilajām ierīcēm (tiks veikti pielāgojumi e-rēķinu formai Latvija.gov.lv mobilajā versijā);
 9. Pašapkalpošanās portāla izveidošana, kas nodrošinās iespēju juridiskām personām pašām izveidot un pārvaldīt slēgumus pie e-adreses informācijas sistēmas tajos gadījumos, kad juridiska persona e-adreses pieslēgumam izmantos savu dokumentu vadības sistēmu;
 10. E-adrese sistēmas integrācija Kultūras ministrijas resorā, ieviešot vienotu dokumentu pārvaldības sistēmu.

Projektā sasniedzamie rādītāji:

 • uzlabota e-adreses funkcionalitāte un paplašinātas funkcijas, ietekmējot visu e-adreses sistēmu kopumā;
 • nodrošināta vienādota lietvedības elektronisko dokumentu aprites organizācija vienotā formātā Kultūras ministrijas resorā un realizēta e-adreses integrācija visās iestādēs.

Projekta ieguvumi:

 • modernizēta e-adreses sistēma, izveidojot to par modernāko savstarpējās saziņas sistēmu valsts pārvaldē;
 • ieviesta vienotās dokumentu pārvaldības sistēma Kultūras ministrijas resorā, integrējot to ar e-adreses sistēmu.

Projekta budžets: 5 396 160  EUR, no kā Atveseļošanas fonda plāna finansējums 4 620 000 EUR un valsts budžeta finansējums 776 160 EUR PVN segšanai​.

Projekta sākums: 2023. gada 19. septembris.

Projekta beigas: 2026. gada 31. maijs.

Sadarbības partneri projektā: Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija, Ventspils pilsētas pašvaldības iestāde "Ventspils digitālais centrs", valsts akciju sabiedrība “Latvijas Valsts radio un televīzijas centrs” un Kultūras informācijas sistēmu centrs.

Projekta normatīvais pamatojums: Ministru kabineta 2023. gada 6. jūlija  rīkojums Nr. 423 “Par Eiropas Savienības Atveseļošanas un noturības mehānisma plāna 2. komponentes "Digitālā transformācija" 2.1. reformu un investīciju virziena "Valsts pārvaldes, tai skaitā pašvaldību, digitālā transformācija" 2.1.2.1.i. investīcijas "Pārvaldes centralizētās platformas un sistēmas" projekta "Vienotā saziņas platforma, dokumentu krātuve un dokumentu pārvaldības platformu integrācija" pases, centralizētās funkcijas vai koplietošanas pakalpojumu attīstības plāna apstiprināšanu”.

Kontaktpersona:

Laima Ķiece
Valsts reģionālās attīstības aģentūras
Informācijas sistēmu attīstības departamenta
Projektu nodaļas vecākā projektu vadītāja
tālrunis: 66164625
e-pasts:  laima.kiece@vraa.gov.lv