NAP Logo

Projekta vadošais partneris: Viedās administrācijas un reģionālās attīstības ministrija.

Projekts tiek īstenots Eiropas Savienības Atveseļošanas un noturības mehānisma plāna investīcijas 2.1.1.1.i. ietvaros.

Projekta Nr.: 2.1.1.1.i.0/1/23/I/VARAM/010.

Projekta partneris: Valsts reģionālās attīstības aģentūra. 

Projekta mērķis: nodrošināt centralizētu atbalstu projektu programmu un informācijas un komunikācijas tehnoloģiju (turpmāk - IKT) arhitektūras vienveidīgai pārvaldībai, tādējādi veicinot un koordinējot Eiropas Savienības Atveseļošanas un noturības mehānisma plāna 2. komponentes “Digitālā transformācija” 2.1. reformu un investīciju virziena “Valsts pārvaldes, tai skaitā pašvaldību, digitālā transformācija” mērķrādītāju sasniegšanu, kā arī projekta īstenošanas rezultātā pilnveidojot Viedās administrācijas un reģionālās attīstības ministrijas īstenoto centralizēto funkciju – valsts pārvaldes IKT attīstības aktivitāšu īstenošanas uzraudzību. 

Projekta galvenās darbības: Valsts pārvaldes informācijas sistēmu, IT resursu un pakalpojumu informācijas sistēmas (VIRSIS) pilnveide. 

Projektā sasniedzamie rādītāji: Attīstīta Valsts informācijas resursu, sistēmu un sadarbspējas informācijas sistēmas (VIRSIS) funkcionalitāte, kas atbalsta IKT pārvaldības procesus. 

Projekta sākums: 2023. gada 22. decembris. 

Projekta beigas: 2026. gada 31. maijs. 

Projekta budžets: 2 320 500 EUR, no kuriem:  

  • Atveseļošanas fonda finansējums: 2 100 000 EUR;  
  • Valsts budžeta finansējums (pievienotās vērtības nodokļa izmaksām): 220 500 EUR.  

Projekta normatīvais ietvars: Ministru kabineta 2023. gada 6. jūlija rīkojums Nr. 421 “Par 2.1.1.1.i. investīcijas "Pārvaldes modernizācija un pakalpojumu digitālā transformācija, tai skaitā uzņēmējdarbības vide" nolūka "Valsts pārvaldes IKT attīstības projektu un programmu pārvaldība" projekta "Valsts pārvaldes IKT attīstības projektu programmu un arhitektūras pārvaldība" pases un koplietošanas pakalpojuma "IKT attīstības aktivitāšu un domēnu arhitektūru pārvaldības atbalsta pakalpojums" apstiprināšanu”.

Kontaktpersona: 

Krista Ābele 
Valsts reģionālās attīstības aģentūras 
Informācijas sistēmu attīstības departamenta 
Projektu nodaļas projektu vadītāja 
tālrunis: 67350639 
e-pasts:  krista.abele@vraa.gov.lv