Jaunumi

Š.g. 25. janvārī noslēdzās II kārtas projektu iesniegumu iesniegšana finansējuma saņemšanai no budžeta apakšprogrammas “Nozares vides projekti”. Kopā konkursa otrajā kārtā saņemti 24 projektu iesniegumi.

Projektu iesniegumi tiks vērtēti atbilstoši projektu iesniegumu iesniegšanas un izskatīšanas kārtībai. Projektu izskatīšana Latvijas vides aizsardzības fonda Konsultatīvajā padomē paredzēta 14. februārī.