Jaunumi

27.septembrī, valdībā izskatīja Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas (VARAM) sagatavoto informatīvo ziņojumu, ar kuru nosaka, ka no 2023. gada 1.janvāra iedzīvotāju priekšlikumu, jautājumu un sūdzību iesniegšanai valsts un pašvaldību iestādēm primāri ir izmantojams drošas saziņas pakalpojums – e-adrese, kas Oficiālās elektroniskās adreses likumā jau ir noteikta kā primārais saziņas kanāls ar e-adreses lietotājiem. 

Izvērtējot Latvija.lv platformā esošā e-pakalpojuma  "Priekšlikuma, sūdzības, jautājuma vai lūguma iesniegšana" e-pakalpojuma turpmākās darbības lietderību, VARAM secināja, ka tā funkcijas dublē jau esošo e-adreses risinājumu. Līdz ar to resursu ieguldīšana turpmākajā e-pakalpojuma un tā atbalsta informācijas sistēmas attīstībā nebūtu lietderīga. Tādējādi tiks ietaupīti finanšu resursi aptuveni 370 tūkst. eiro apmērā. 

VARAM aicina iedzīvotājus saziņai jau tagad lietot e-adresi, kas ir digitālā pastkastīte portālā Latvija.lv. Tā ir domāta saziņai ar valsts un pašvaldību iestādēm, lai no jebkuras vietas, jebkurā laikā droši sūtītu un saņemtu iesniegumus, dokumentus, pakalpojumu pieprasījumus, oficiālas vēstules u.c. Uzņēmumiem u.c. reģistros reģistrētiem tiesību subjektiem e-adreses lietošana no 2023. gada 1. janvāra būs obligāta, fiziskām personām tā pagaidām ir brīvprātīga, taču gan vieniem, gan otriem sniedz virkni ieguvumu. 

Atšķirībā   no   e-pakalpojuma,   e-adresē   kopš   2020.gada   20.novembra   pieejamas   arī   iestāžu izvietotas veidlapas, kas dod iespēju lietotājiem iesniegt kvalitatīvi aizpildītus pakalpojumu pieteikumus. Turklāt, veidlapas izstrāde iestādei nerada tehnoloģiskas izmaksas. Papildus tam, e-adresē pieejama iespēja elektroniski parakstīt iesniegumu vai pakalpojuma pieteikumu, veidlapas un citas pievienotās datnes. Līdz ar to e-adrese nodrošina iespēju nosūtīt gan ar drošu elektronisko parakstu parakstītu iesniegumu vai pakalpojuma pieteikumu, gan bez tā.  

Jāatzīmē, ka, lai pieslēgtos e-adresei, nepieciešama eID karte vai eParaksts mobile. eID karte ar aktīviem sertifikātiem jau tagad pieejama vairāk nekā 796 000 iedzīvotāju, bet eParaksts mobile līgums noslēgts ar 235 000 iedzīvotāju. Sabiedrībā jau tagad ir plaši pieejami e-adreses izveidei nepieciešamie rīki. eID karte ar 2023. gada 1. maiju noteikta kā obligāts identifikācijas rīks lielākajai daļai Latvijas iedzīvotāju. eParaksts mobile var iegūt bez maksas līdz 5 darba dienu laikā, kā arī noformēt uzreiz “neizejot no mājām", ja iedzīvotajam jau ir eID karte un dators ar karšu lasītāju (tādu servisu nodrošina arī LVRTC kioski, piemēram, VID telpās). 

Vairāk par e-adreses izveidošanu un lietošanu. 

eID karti iespējams saņemt klātienē Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes (PMLP) teritoriālajās nodaļās vai Latvijas Republikas pārstāvniecībās ārzemēs. Ja iedzīvotājiem nepieciešama palīdzība vai atbalsts, lai izmantotu eID kartes funkcionalitāti, vai rodas jautājumi par tās iespējām, aicinām vērsties eparaksts.lv, iepazīties ar atbildēm uz biežāk uzdotajiem jautājumiem vai meklēt palīdzību kādā no 140 Valsts un pašvaldību vienotajiem klientu apkalpošanas centriem 35 pašvaldībās. 

Informāciju sagatavoja: 

Sabiedrisko attiecību nodaļa 
Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija  
Tālr. 20200305; 67026533,  
e-pasts: prese@varam.gov.lv 
www.varam.gov.lv