0

Igaunijas-Latvijas programma aicina organizācijas no Igaunijas un Latvijas iesniegt sadarbības projektu pieteikumus finansējuma saņemšanai. 5.projektu konkurss ir atvērts programmas prioritātes “Tīra un vērtīga dzīves vide” trīs atbalsta jomās: tūrisma attīstība, vides izpratne un kopīgo ūdeņu apsaimniekošana. Pieejami aptuveni 2,5 miljoni eiro no Eiropas Reģionālās attīstības fonda un pieteikties var visu veidu organizācijas un uzņēmumi no Dienvidigaunijas un Rietumigaunijas, kā arī Vidzemes, Pierīga, Rīgas un Kurzemes. Projektu iesniegumu iesniegšanas termiņš ir 2019. gada 3. jūnijs 14:00.

Konkursa rezultātā programma sagaida projektu pieteikumus jaunu tūrisma produktu izstrādei, balstoties uz kultūras un dabas mantojumu, resursu taupīšanas un vides informēšanas kampaņu īstenošanai un kopīgo ūdeņu apsaimniekošanas iniciatīvām Rīgas jūras līcī, kā arī Gaujas un Salacas upju baseinos.

Lai informētu par prasībām projektiem un pieteikumu sagatavošanā, programma 7. martā, 2019. gadā Rīgā, Latvijā un Tartu, Igaunijā organizē Informācijas dienas. Apvienotā sekretariāta darbinieki ir pieejami Tartu un Rīgā un konsultē par konkursa prasībām un jūsu idejas atbilstību.

Igaunijas-Latvijas programma ir viena no 60 Interreg pārrobežu sadarbības programmām, kas darbojas gar ES iekšējām robežām. Programmu atbalsta Eiropas Reģionālās attīstības fonds. No programmas līdzekļiem jau atbalstīti 43 projekti un piešķirti 29 miljoni eiro. Informācija par atbalstītajiem projektiem publicēta šeit - https://estlat.eu/en/estlat-results

Sīkāka informācija un norādījumi par to, kā pieteikties finansējumam, ir publicēti programmas mājas lapā - https://estlat.eu/en/for-applicants/for-5 th-call-applicants, un visas jaunākās ziņas tiek izplatītas facebook.com/estlat

Papildus informācija:
Janika Frīdentāle, + 372 5348 0877, igauņu un angļu valodā
Vineta Šnore, + 371 2927 4310, latviešu un angļu valodā