Informācija

Sakarā ar pārcelšanos uz jaunām telpām Alberta ielā 10, š.g. 9.aprīlī, būs slēgts Valsts reģionālās attīstības aģentūras Latvijas vides aizsardzības fonda administrācijas (turpmāk - Fonda administrācija) ofiss Eksporta ielā 5.

Šajā dienā Fonda administrācijas apmeklētājiem nebūs iespējams iesniegt dokumentus vai pieteikties konsultācijām klātienē.

Savukārt jau no 14.aprīļa, Fonda administrācija apmeklētājus pieņems Valsts reģionālās attīstības aģentūras telpās un visi dokumenti iesniedzami tikai Valsts reģionālās attīstības aģentūrā Alberta ielā 10, 2.stāvā.