LIFE
Life logo

Jau piekto gadu pēc kārtas, LIFE Atbalsta vienība organizē Baltijas valstu LIFE projektu tīklošanās pasākumu. Tomēr, ņemot vērā epidemioloģisko situāciju gan Latvijā, gan pārējās Baltijas valstīs, pasākums šogad notiks tiešsaistē.

Tradicionāli pasākumā piedalās visu Baltijas valstu LIFE projektu pārstāvji, tomēr šogad tas notiks šaurākā lokā un citā formātā. Pasākuma specifika paredz tikšanos klātienē, bet šoreiz to nav iespējams realizēt, tādēļ tiešsaistē tiksies tikai kapacitātes projektu pārstāvji un LIFE nacionālie kontaktpunkti.

Pasākuma mērķis ir dalīties pieredzē par projektu ieviešanu Baltijas valstīs, stiprināt sadarbību Baltijas valstu starpā, apspriest kopējus izaicinājumus un problēmas, apzināt labās prakses piemērus, ieviešot LIFE programmas projektus.

Šogad pasākuma dalībnieki prezentēs aktualitātes visās Baltijas valstīs, kā arī pēc tam diskutēs par aktuālajiem jaunumiem. Tiks pārrunāts, kā uzrunāt lielāku auditoriju, kā optimāli palīdzēt projektu rakstītājiem Covid-19 pandēmijas laikā, un uzmanība tiks vērsta arī uz citiem aktuāliem jautājumiem.

Pasākums notiks šī gada 20. oktobrī, Zoom platformā. Ja vēlaties uzdot kādu jautājumu Igaunijas vai Lietuvas LIFE kapacitātes projektu pārstāvjiem, lūdzu sazināties ar Madaru Eihi (madara.eihe@vraa.gov.lv; 22725595).