Jaunumi

Š.g. 20.februārī tiek plānota Latvijas vides aizsardzības fonda (turpmāk – Fonds) padomes sēde. Sēdes dienas kārtībā plānota sekojošu galveno jautājumu izskatīšana:

  1. Iesniegto projektu izskatīšana konkursā aktivitātē "Plānošanas dokumentu izstrāde publisko ūdeņu pārvaldībai";
  2. Iesniegto projektu izskatīšana konkursā aktivitātē "Publisko ūdeņu praktiskā pārvaldība" iesniegto projektu iesniegumu vērtēšana.
  3. Iesniegtie projekti konkursā finansējuma saņemšanai no budžeta apakšprogrammas "Nozares vides projekti".

Galvenā informācija par pieņemto lēmumu projektu iesniedzējiem tiks nosūtīta elektroniski uz iesniegumā norādīto projekta kontaktpersonas e-pasta adresi līdz š.g. 22.februārim. Protokola izraksti projektu iesniedzējiem tiks nosūtīti orientējoši līdz š.g. 6.martam.

Informācija par konkursu rezultātiem tiks publicēta pēc protokola izrakstu (lēmumu) nosūtīšanas projektu iesniedzējiem.