Jaunumi

Š.g. 14.februārī tiek plānota Latvijas vides aizsardzības fonda konsultatīvās padomes (Konsultatīvās padomes) sēde, kuras darba kārtībā paredzēta projektu, kas iesniegti finansējuma saņemšanai no budžeta apakšprogrammas “Nozares vides projekti”, vērtēšana. Kopā konkursa otrajā kārtā saņemti 24 projektu iesniegumi.

Atbilstoši konkrēto konkursa Nolikumam projektu iesniegumu vērtēšanu veic Latvijas vides aizsardzības fonda administrācija, Konsultatīvā padome, Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas Ekspertu komisija, savukārt gala lēmumu par iesniegtajiem projektiem pieņem Latvijas vides aizsardzības fonda padome (Fonda padome).