Iesniegšanas termiņš
Iesniegšanas vieta
Uz norādīto kontaktinformāciju
Kontakti

Valsts reģionālās attīstības aģentūras Administratīvā departamenta Juridiskā un iepirkumu nodaļas vadītājs Arvis Širaks. Tālrunis 29497937, fakss 67079001, e-pasts: arvis.siraks@vraa.gov.lv vai pasts@vraa.gov.lv

arvis.siraks [at] vraa.gov.lv