Iesniegšanas termiņš
Iesniegšanas vieta
Uz norādīto kontaktinformāciju
Kontakti

Ilga Cimdiņa – Valsts reģionālās attīstības aģentūras Elektronisko iepirkumu departamenta iepirkumu speciāliste, tālruņa numurs 25413917, e-pasta adrese: ilga.cimdina@vraa.gov.lv.

ilga.cimdina [at] vraa.gov.lv