Aktivitāte īstenota

Zemes dzīļu izmantošanas kontroles funkcijas uzlabošanai Valsts vides dienests iegādājies astoņus specializēta aprīkojuma komplektus, kas ietver GPS aparātus un nepieciešamo programmatūru, portatīvos datorus, lāzertālmērus. Aparatūras komplekti ir pieejami visām Valsts vides dienesta reģionālajām vides pārvaldēm (RVP) – t.i. Valmieras RVP, Ventspils RVP, Rēzeknes RVP, Madonas RVP, Lielrīgas RVP, Liepājas RVP, Jelgavas RVP un Daugavpils RVP.

Jaunais tehniskais aprīkojums būtiski uzlabos zemes dzīļu izmantošanas inspekcijas kvalitāti. Tas ļaus noteikt zemes dzīļu izstrādes laukuma, krautņu laukuma garumu, platumu un dziļumu, tādējādi precizējot izņemtā materiāla daudzumu, kas ir pamatā dabas resursu nodokļa aprēķinam. Tāpat inspektori varēs ērtāk un precīzāk noteikt, vai darbība notiek licences laukumā, un vai darbība notiek atbilstošā zemes kadastrā.

Lai nodrošinātu prasmīgu un efektīvu jauno instrumentu lietojumu, Valsts vides dienesta reģionālo vides pārvalžu inspektoriem tika nodrošinātas apmācības darbam ar zemes dzīļu kontroles aprīkojumu.

 

Atbildīgais partneris: Valsts vides dienests www.vvd.gov.lv
Aktivitāte īstenota: 2018. gadā
Saziņai: Jānis Krastiņš, projekta ieviešanas grupas vadītājs | e-pasts: janis.krastins@vvd.gov.lv