Mēnešalga:
940 līdz 1287 EUR
Valsts pārvalde
Atrašanās vieta:
Alberta iela 10, Rīga

Pretendentiem jāpiesakās līdz

VALSTS REĢIONĀLĀS ATTĪSTĪBAS AĢENTŪRA

(reģ. Nr. 90001733697, www.vraa.gov.lv)

izsludina atklātu pretendentu konkursu uz:

Latvijas vides aizsardzības fonda administrācijas Projektu nodaļas

VECĀKĀ EKSPERTA/-ES amata vietu

(viena ierēdņa amata (35 amatu saimes III līmeņa 10. mēnešalgu grupas amats) vieta uz noteiktu laiku – līdz 31.12.2021.)

Galvenie pienākumi:

 • Veikt no valsts budžeta programmas “Latvijas vides aizsardzības fonds” finansēto projektu īstenošanas uzraudzību un kontroli, iesniegto pārskatu par projektu īstenošanu pārbaudi un sniegt atzinumus par projektu pārskatu izskatīšanas rezultātiem.
 • Apkopot un sagatavot informāciju par Latvijas vides aizsardzības fonda administrācijas darbības jautājumiem, sniegt priekšlikumus finansējuma piešķiršanas nosacījumu izstrādei un prioritāro virzienu definēšanai saistībā ar Latvijas vides aizsardzības fonda līdzekļu izlietojumu un ņemot vērā vides politikas aktualitātes un prioritātes Latvijā un Eiropas Savienībā.
 • Piedalīties ar vides aizsardzības jomas atbalstu saistītu finanšu instrumentu administrēšanas normatīvās dokumentācijas sagatavošanā, veicot projektu konkursu nolikumu u.c. dokumentu, kas nosaka finansējuma piešķiršanas kārtību no valsts budžeta programmas 21.00.00 “Vides aizsardzības fonds un iemaksas starptautiskajās organizācijās”, izstrādāšanu;
 • Veikt konkursos iesniegto vides un dabas aizsardzības projektu iesniegumu izvērtēšanu.
 • Sniegt konsultācijas par jautājumiem, kas saistīti ar projektu iesniegumu sagatavošanu un iesniegšanu.

Prasības kandidātiem:

 • Atbilstība Valsts civildienesta likuma 7.panta prasībām;
 • Augstākā profesionālā vai akadēmiskā izglītība (izņemot pirmā līmeņa profesionālā izglītība) finansēs, vadības zinībās, vides zinībās vai ekonomikā, kas papildināta ar amatam nepieciešamajām speciālām zināšanām;
 • Vismaz trīs gadu profesionālā darba pieredze, kas saistīta ar Eiropas Savienības struktūrfondu administrēšanu vai Latvijas valsts budžeta finansētu projektu konkursu finansējuma uzraudzību un administrēšanu, tai skaitā projektu pieteikumu izskatīšana, vērtēšana, projektu uzraudzība, finanšu kontrole, projekta vadīšana, projekta finanšu analīzes veikšana, projekta dokumentācijas sastādīšana, projekta grāmatvedība, projekta kvalitātes vadība.
 • Spēja orientēties ar profesionālo darbību saistītajos normatīvajos aktos;
 • Izpratne par Latvijas valsts pārvaldi, par Eiropas Savienības uzbūvi, funkcijām un institucionālo sistēmu;
 • Zināšanas projektu vadības, uzraudzības, grāmatvedības vai audita jomā un padziļinātas zināšanas par ar vides aizsardzības jomas atbalstu saistītu finanšu instrumentu administrēšanu un vides politikas aktualitātēm un prioritātēm Latvijā un Eiropas Savienībā;
 • Labas valsts valodas zināšanas un angļu valodas zināšanas (Intermediate līmenis, spēja lasīt, saprast un rakstīt);
 • Labas datora lietošanas prasmes (MS Office standartprogrammas);

Iestāde piedāvā:

 •  Interesantu, analītisku un atbildīgu darbu valsts pārvaldē;
 •  Iespēju pilnveidot profesionālās zināšanas;
 • Iespēju strādāt ar dažādas jomas projektiem;
 • Sociālās garantijas (tai skaitā veselības apdrošināšanu);
 • Mēnešalgu (940,00 euro 1.kategorija, 1115,00 euro 2.kategorija, 1287,00 euro 3.kategorija).

Pamatojoties uz Vispārīgo datu aizsardzības regulu, informējam, ka pieteikuma dokumentos norādītie personas dati tiks apstrādāti, lai nodrošinātu atlases konkursu norisi atbilstoši normatīvajiem aktiem nodarbinātības jomā.

Curriculum Vitae (nenorādot sensitīva rakstura informāciju), izglītību un kvalifikāciju apliecinošu dokumentu (ja augstākā izglītība, akadēmiskais vai zinātniskais grāds iegūts ārvalstīs, papildus – Akadēmiskās informācijas centra izziņa par ārvalstīs iegūtās izglītības pielīdzināšanu Latvijā piešķirtajam akadēmiskajam grādam vai diplomam) kopijas lūdzam sūtīt līdz 2021.gada 22.jūnijam Valsts reģionālās attīstības aģentūras Administratīvajam departamentam Alberta ielā 10, Rīgā, LV-1010 vai uz e-pastu: darbs@vraa.gov.lv .

Pretendentiem jāpiesakās līdz