Statuss:
Īstenošanā

Projekts Nr. 2.2.1.1/19/I/002 "Publiskās pārvaldes informācijas un komunikācijas tehnoloģiju arhitektūras pārvaldības sistēma – 2. kārta" turpina Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas projekta Nr. 2.2.1.1/16/I/001 “Publiskās pārvaldes informācijas un komunikāciju tehnoloģiju arhitektūras pārvaldības sistēma” uzsāktās aktivitātes. 

Vienošanās par projekta īstenošanu no 2019.gada 25.novembra noslēgta 2019.gada 26.jūlijā. Projektu īsteno Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija, Valsts reģionālās attīstības aģentūra (VRAA) ir projekta partneris. 

Projekta īstenošanas laiks ir 36 mēneši sākot no 2019.gada 25.novembra. 

Projekta virsmērķis ir nodrošināt PIKTAPS 1. kārtas projektā uzsākto ERAF IKT projektu savstarpējo saskaņotību, būtiskāko centralizēto platformu projektējumu īstenošanas autoruzraudzību, veicināt un attīstīt sabiedrības spējas un ieinteresētību efektīvi izmantot radītos IKT risinājumus, pilnveidot Pakalpojumu sniegšanas un pārvaldības platformu (PSPP) un Valsts informācijas resursu, sistēmu un sadarbspējas informācijas sistēmu (VIRSIS), kā arī izstrādāt Atvieglojumu uzskaites un administrēšanas risinājumu, izveidojot iedzīvotājiem, komersantiem un valsts un pašvaldības institūcijām ērtu, viegli saprotamu centralizētu risinājumu valsts un pašvaldību piešķirto atvieglojumu administrēšanai. 

 Projekta kopējais plānotais finansējuma apjoms ir 4 699 376 euro, no kā 3 994 670 euro ir Eiropas Reģionālās attīstības fonda finansējums. VRAA sadarbības apjoma novērtējums ir 1 004 775 euro no kā 854 059 euro ir plānotais ERAF finansējums. 

VRAA deleģēta šādu PIKTAPS 2 projekta darbību realizācija: 

Nr.1 Darbība Rezultāts
1.

IKT arhitektūras pārvaldība  

Darbība 2.3.  Projektā “Publiskās pārvaldes informācijas un komunikāciju tehnoloģiju arhitektūras pārvaldības sistēma” projektēto centralizēto koplietošanas risinājumu autoruzraudzība 

Projektētās funkcionalitātes izstrāde PSPP, DEPP, DIP, VIRSIS un DPP 
2. Darbība 3., 4.  Atvieglojumu vienotās informācijas sistēmas (AVIS) izstrāde un ieviešana, 1. kārta  Ieviesta AVIS 1. kārta

Ieguvumi ieviešot AVIS: 

Iedzīvotājiem:  

  • Portālā www.latvija.lv iegūst informāciju par sev pieejamiem atvieglojumiem un to saņemšanas nosacījumiem, kā arī savu izmantoto atvieglojumu uzskaites datus (transakcijas) 
  • Atvieglojumi pieejami no brīža, kad tie piešķirti, bez sociālo statusu apliecinošu izziņu, apliecību u.tml. dokumentu izgatavošanas un uzrādīšanas 

Valsts un pašvaldības iestādēm

  • Optimizēta un vienuviet pieejama atvieglojumu uzskaite 

  • Nodrošināta iespēja publicēt atvieglojumu piešķiršanas nosacījumus, neveidojot individuālu datu apmaiņu ar katru tirgotāju 

Komersantiem

  • Nodrošināta iespēja sniegt pakalpojumus un pārdot preces, neveidojot individuālu datu apmaiņu ar katru atvieglojumu devēju 

  • Nodrošināta iespēja darījuma brīdī pārliecināties par atvieglojumu piešķiršanas nosacījumu spēkā esamību 

Projektā paveiktais: 

Par AVIS izstrādi 10.06.2020 noslēgts darba uzdevums (līgums) un ir uzsākta AVIS izstrāde, kura jāīsteno līdz 31.03.2021. 

Uz 30.11.2020 noris AVIS trešā iterācija no četrām, kuras laikā tiks piegādāta lielākā daļa risinājuma VRAA testa vidē. Pašlaik izlietoti 39% no AVIS līguma summas.

Uz 30.11.2020 Sagatavots darba uzdevums VIRSIS izveidotajiem reģistra papildinājumiem, lai nodrošinātu projekta PIKTAPS 1. kārtas īstenošanas gaitā konstatēto papildus valsts pārvaldes IKT pārvaldības prasību un vajadzību īstenošanu. Plānots izsludināt iepirkumu par VIRSIS pilnveidošanu.

Kontaktpersonas: 

Jānis Lagzdiņš 
Informācijas sistēmu attīstības departamenta
Pārvaldības nodaļas vadītājs 
Tālr.: 67142673 
E-pasts: janis.lagzdins@vraa.gov.lv 

Kristaps Soms
Informācijas sistēmu attīstības departaments
Projektu nodaļa
Projektu vadītājs
Tālr.: 67770389
E-pasts:  kristaps.soms@vraa.gov.lv