Statuss:
Īstenošanā
01.01.2013.
Vienošanās Nr.3DP/3.2.2.1.1/013/IPIA/CFLA/010/006 ietvaros pielāgotas valsts informācijas sistēmas euro valūtas ieviešanai Latvija ar 2014.gada 1.janvāri ir pievienojusies eiro zonai. Lai nodrošinātu savlaicīgu eiro ieviešanas pasākumu realizēšanu,…
Statuss:
Noslēdzies
12.01.2012.
(Nr.3DP/3.2.2.1.1/08/IPIA/IUMEPLS/007) Projekta īstenošana ir pabeigta 2012.gada 12.janvārī. Projekta mērķis: Izstrādāt un ieviest elektronisko iepirkumu sistēmu, kuru bez veiktspējas šķēršļiem varētu lietot visas publiskās pārvaldes iestādes -…
Statuss:
Noslēdzies
05.04.2011.
(Nr.3DP/3.2.2.1.1/09/IPIA/IUMEPLS/018) TAPIS 2. kārta: 05.05.2011. ir noslēgts līgums ar atbildīgo iestādi (Centrālo finanšu un līgumu aģentūru) par Eiropas reģionālā attīstības fonda projekta „Pašvaldību teritorijas attīstības plānošanas,…
Statuss:
Noslēdzies
13.10.2009.
(Nr.3DP/3.2.2.1.1/08/IPIA/IUMEPLS/017) Vienošanās par projekta īstenošanu noslēgta 2009.gada 13.maijā. Projekta īstenošanas laiks ir 36 mēneši. Projekta īstenošana noslēgusies 2013.gada 11.decembrī. Projekta mērķi: E-pakalpojumu…
Statuss:
Noslēdzies
20.08.2009.
(Nr.3DP/3.2.2.1.1/09/IPIA/IUMEPLS/005) VRAA sadarbībā ar Vides aizsardzības un reģionālās attīstības  ministriju izstrādāja Teritoriju attīstības plānošanas informācijas sistēmu (TAPIS). TAPIS nodrošina pašvaldību teritoriju plānojumu…
Statuss:
Noslēdzies
29.07.2009.
Projekts “Pašvaldību funkciju atbalsta sistēmas izveides 1.kārta” (Nr.3DP/3.2.2.1.1/08/IPIA/IUMEPLS/005) Projekts “Pašvaldību funkciju atbalsta sistēmas izveides 2.kārta” (Nr.3DP/3.2.2.1.1/09/IPIA/IUMEPLS/009) Abi projekti secīgi izveidoja un…
Statuss:
Noslēdzies
16.07.2009.
(Nr.3DP/3.2.2.1.1/09/IPIA/IUMEPLS/002) Līgums par projekta īstenošanu noslēgts 2009.gada 16.jūlijā. Tā īstenošanas laiks bija 72 mēneši. Projekta mērķis: Izveidot  vienotu pieejas punktu dažādu ģeotelpisko datu turētāju (valsts un…