Jaunumi

Šobrīd Latvijas Nacionālajā dabas muzejā (LNDM) aktīvi rit ar Kohēzijas fonda līdzfinansējumu iesāktie būvniecības darbi – ieejas, vestibila, skatlogu un pirmā stāva zāles pārbūve, kā arī rezerves izejas kāpņu, ekspozīciju un darba telpu remontdarbi.

LNDM projektu vadītājs Eduards Žiba stāsta: “Muzejs uz laiku apmeklētājiem ir slēgts un darbi šobrīd rit plašā frontē – vestibilā, daudzfunkcionālajā zālē un tehniskajās trepēs. Pārbūves laikā atklājās arī iepriekš neparedzēti darbi, jo ēka ir sena, bet kopumā virzība ir pozitīva un atsevišķi objekti varētu būt gatavi jau janvāra beigās.”

Jau ziņots, ka būvdarbu izpildes rezultātā Latvijas Nacionālajā dabas muzejā plānots uzlabot ne vien telpu vizuālo un tehnisko noformējumu, bet arī nodrošināt vides pieejamību personām ar funkcionāliem traucējumiem.

2021.gada pirmajā pusgadā muzeja viesi tiks aicināti piedzīvot jaunveidoto Latvijas zīdītāju izstādi, kā arī izzināt apdraudēto dzīvnieku un sugu aizsardzības principus CITES konvencijai veltītā ekspozīcijā. CITES ekspozīcijas telpas jau ir izremontētas un tur šobrīd notiek metāla konstrukciju montāža.

Projekta Nr. 5.4.2.2/17/I/002 “Valsts vides monitoringa programmu un kontroles sistēmas attīstība un sabiedrības līdzdalības veicināšana, pilnveidojot nacionālas nozīmes vides informācijas un izglītības centru infrastruktūru” mērķis ir valsts vides monitoringa un kontroles sistēmas attīstība un sabiedrības līdzdalības vides pārvaldībā veicināšana, pilnveidojot par valsts vides monitoringu un kontroli atbildīgo iestāžu un nacionālas nozīmes vides izglītības un informācijas centru tehnisko nodrošinājumu, kā arī īstenojot sabiedrības iesaistes pasākumus.

ERAF logo