Vecas ēkas nojaukšana

VRAA īstenotajā Kohēzijas fonda projektā Rīgas Nacionālajā zooloģiskajā dārzā top daudzfunkcionāls Vides izglītības centrs.

Centrs atradīsies ilgstoši neapdzīvotās Pērtiķu mājas vietā, kas celta 1911.gadā. Pērtiķu mājas atslēgas aprīļa beigās tika svinīgi nodotas būvniekiem, lai uzsāktu ēkas demontāžu un pārbūvi par plašu un daudzfunkcionālu vides izglītības centru. Šobrīd ēka ir demontēta. Vērienīgā pārbūve tiek realizēta Eiropas Savienības Kohēzijas fonda projekta "Vides monitoringa, kontroles un izglītības projekts" ietvaros un tās kopējās izmaksas ir 2,1 miljons eiro.

Jaunā Vides izglītības centra plānotā telpu platība ir 728,60 m2 un līdzās trim mācību klasēm, izstāžu zālei (vestibilam) un semināru telpai, kas nepieciešamības gadījumā transformējamas vienā lielā konferenču zālē, paredzētas arī vairākas apmeklētājiem aplūkojamas dzīvnieku ekspozīcijas.

Būvdarbus plānots pabeigt līdz nākošā gada beigām. Būvprojektu izstrādāja SIA “BM-projekts” un to 2 gadu laikā apņēmušies realizēt būvnieki no PS “Lemisele AG” (ietverot personu apvienību SIA "TRIGONE BŪVE" un SIA "Cander Būve"). Būvuzraudzību uzņēmusies kompānija SIA “Jurēvičs un partneri”.

Nacionālas nozīmes vides izglītības un informācijas centru pārbūves Latvijas Dabas muzejā, Nacionālajā botāniskajā dārzā un Rīgas Nacionālajā zooloģiskajā dārzā tiek veiktas VRAA īstenotā Kohēzijas fonda līdzfinansēta projekta “Valsts vides monitoringa programmu un kontroles sistēmas attīstība un sabiedrības līdzdalības veicināšana, pilnveidojot nacionālas nozīmes vides informācijas un izglītības centru infrastruktūru” ietvaros.

Foto: Māris Lielkalns

Projekta Nr. 5.4.2.2/17/I/002 “Valsts vides monitoringa programmu un kontroles sistēmas attīstība un sabiedrības līdzdalības veicināšana, pilnveidojot nacionālas nozīmes vides informācijas un izglītības centru infrastruktūru” mērķis ir valsts vides monitoringa un kontroles sistēmas attīstība un sabiedrības līdzdalības vides pārvaldībā veicināšana, pilnveidojot par valsts vides monitoringu un kontroli atbildīgo iestāžu un nacionālas nozīmes vides izglītības un informācijas centru tehnisko nodrošinājumu, kā arī īstenojot sabiedrības iesaistes pasākumus.

Kohēzijas fonda logo