Latvijas vides aizsardzības fonda projektu konkursā 2021.gadam aktivitātē “Sabiedrības vides apziņas veicināšana medijos” tika saņemti 28 projektu iesniegumi, savukārt aktivitātē "Sadarbības projekti vides politikas veidošanai un īstenošanai" tika iesniegti 32 projektu iesniegumi.

Projektu iesniegumu izvērtēšana tuvojas noslēgumam un indikatīvi Fonda padomes lēmuma pieņemšana, atbalstīt vai noraidīt projektu finansēšanu, tiek plānota 2021.gada februāra vidū, tādejādi atbilstoši Latvijas vides aizsardzības fonda konkursa laika grafikā 2020.-2021.gadam noteiktajam, atbalstītie projekti projekta aktivitātes varētu uzsākt 2021.gada aprīlī.  

Informācija par konkursu rezultātiem tiks publicēta pēc protokola izrakstu (lēmumu) nosūtīšanas projektu iesniedzējiem.