Latvijas vides aizsardzības fonds

Š.g. 3.februārī tika organizēta Latvijas vides aizsardzības fonda (turpmāk – Fonds) padomes sēde, kurā tika izskatīti iesniegtie projektu iesniegumi konkursā aktivitātē “Sabiedrības vides apziņas veicināšana medijos”. Projektu iesniegumus konkursa kopumā tika izvērtēti 24 projektu iesniegumi un Fonda padome apstiprināja 14 projektu īstenošanu no Fonda līdzekļiem.

Fonda administrācija 1 (viena) mēneša laikā no Fonda padomes lēmuma pieņemšanas elektroniska dokumenta veidā informēs projekta iesniedzējus par Fonda padomes lēmumu.

Informācija par konkursu rezultātiem tiks publicēta pēc protokola izrakstu (lēmumu) nosūtīšanas projektu iesniedzējiem.