Latvijas vides aizsardzības fonds

Ir noslēgusies projektu iesniegumu iesniegšana konkursā aktivitātē “Sadarbības projekti vides politikas veidošanai un īstenošanai”. Projektu iesniegumus konkursa II kārtā ir iesnieguši visi 35 projektu iesniedzēji, kas bija saņēmuši pozitīvu vērtējumu par iesniegtajām projektu koncepcijām konkursa I kārtā.

Sākotnēji vērtējumu par projektiem sniegs Latvijas vides aizsardzības fonda Konsultatīvā padome, Projekta sadarbības iestāde, Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas Ekspertu komisija un Valsts reģionālās attīstības aģentūras Latvijas vides aizsardzības fonda administrācija.

Latvijas vides aizsardzības fonda padomes lēmums par iesniegtajiem projektu varētu tikt pieņemts orientējoši š.g. maija beigās - jūnijā.