Latvijas vides aizsardzības fonds

Latvijas vides aizsardzības fonda (turpmāk – Fonds) administrācija informē, ka ir noslēgusies pirmā kārta projektu konkursā aktivitātē “Sabiedrības vides apziņas veicināšana medijos”. Kopā konkursā tika iesniegtas 32 projektu koncepcijas. Viena iesniegtā koncepcija tika atzīta par neatbilstošu administratīvajiem kritērijiem, attiecīgi 31 koncepcija tika virzīta tālākai izvērtēšanai Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas Ekspertu komisijā, Fonda Konsultatīvajā padomē un Fonda padomē izvērtēšanai.

Š.g. 14.maijā ar Fonda padomes lēmumu pieņemšanu par iesniegtajām koncepcijām, noslēdzās I kārta. No 31 koncepcijas, vērtējumu “Atbalstāma” saņēma 13, attiecīgi šo koncepciju iesniedzēji ir tiesīgi iesniegt pilnu projekta iesniegumu konkursa II kārtai. Pilnā projektu iesnieguma iesniegšanas termiņš tiks paziņots katram koncepcijas iesniedzējam atsevišķi kopā ar Fonda padomes lēmumu.

Informācija par atbalstītajām koncepcijām tiks publicēta pēc Fonda padomes lēmumu nosūtīšanas koncepciju iesniedzējiem.