Informējam, ka Valsts reģionālās attīstības aģentūra ir ieguvusi apliecinājumu, ka mūsu darbība ir organizēta atbilstoši standarta ISO/IEC 27001:2013 prasībām.

Šis  standarts ir kā apliecinājums tam, ka mūsu iestādē tiek nodrošināta augsta datu drošība, tiek izvērtēti informācijas apdraudējumu riski, izveidota risku kontrole, tādejādi aizsargājot informācijas konfidencialitāti. Informācijas drošības pārvaldības sistēmas pamatmērķis ir  organizācijas informācijas aizsardzība, lai tā nenonāktu svešās rokās vai netiktu sagrozīta, vai neatgriezeniski pazaudēta uz visiem laikiem.

Nodrošinot VRAA pārziņā un turējumā nodoto informācijas sistēmu drošības pārvaldību, VRAA orientējas uz pastāvīgu informācijas sistēmu drošības (tai skaitā pieejamības, integritātes un konfidencialitātes aspektu) – nodrošināšanu , kā arī uz informācijas drošības jomu attiecināmo normatīvo aktu prasību ievērošanu.

VRAA sertifikāciju veica „Bureau Veritas”, kas ir viens no informācijas drošības pārvaldības sistēmu sertifikācijas līderiem pasaulē.

ISO sertifikāts