2020.gada 11. septembrī tiek plānota Latvijas vides aizsardzības fonda padomes sēde.

Sēdes dienas kārtībā paredzēta projektu konkursa nolikuma aktivitātē "Jauniešu vides apziņas veicināšana un izglītošana par videi draudzīgu dzīvesveidu" un aktivitātē “Sugu un biotopu stāvokļa uzlabošana” izskatīšana.