Drukāt

image, 298x54px, 44.67 KB

Pašvaldību aktivitāšu īstenošana, lai nodrošinātu skolēnu pārvadāšanu un ar to saistītos atbalsta pasākumus


 

image, 448x336px, 64.03 KB

Aktualitātes

Pārskats par Latvijas - Šveices sadarbības programmas individuālā projekta „Pašvaldību aktivitāšu īstenošana, lai nodrošinātu skolēnu pārvadāšanu un ar to saistītos atbalsta pasākumus” ietvaros iegādāto skolēnu autobusu ekspluatāciju 2016.gadā.

Pielikumi.

 

2017.gadā  VRAA nodrošina aktivitātes rezultātu uzraudzību, t.sk. pārbaužu uz vietas pašvaldībās veikšanu un iesniegto pārskatu saturisko kontroli.
Pēdējo pārskatu par skolēnu autobusu ekspluatāciju 2016.gadā novadu pašvaldībām jāiesniedz līdz 2017.gada 1.martam.

Pārskata veidlapaValsts reģionālās attīstības aģentūra no 2009.gada 12.augusta sadarbībā ar Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministriju (RAPLM, šobrīd Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija) uzsāka Latvijas - Šveices sadarbības programmas projekta „Pašvaldību aktivitāšu īstenošana, lai nodrošinātu skolēnu pārvadāšanu un ar to saistītos atbalsta pasākumus” ieviešanu.

Projekta mērķis bija uzlabot skolēnu transportēšanas sistēmu attālos un mazāk attīstītos reģionos, nodrošinot skolēnu pārvadāšanu no dzīvesvietas uz mācību iestādi un atpakaļ.

Pašvaldības tika izvēlētas, pamatojoties uz 2008.gada beigās RAPLM veikto pētījumu par pašvaldību vajadzībām skolēnu pārvadāšanā. Ņemot vērā notikušo skolu optimizāciju, VRAA atkārtoti aptaujāja 60 novadu pašvaldības par nepieciešamo autobusu skaitu un to veidiem, kā arī par pašvaldību iespējām nodrošināt līdzfinansējumu autobusu iegādei un autobusu uzturēšanu. Aptaujas rezultātā šādas pašvaldības apstiprināja savu dalību projekta īstenošanā: saraksts.

Projekta kopējās izmaksas ir 20 885 355 Šveices franku jeb gandrīz 11 miljoni latu (Šveices Konfederācijas finansējums – turpat 8 miljoni latu, Latvijas valsts finansējums - 2 miljoni latu un pašvaldību līdzfinansējums autobusu iegādei - viens miljons latu).

Kopumā 59 Latvijas novadu pašvaldības ir saņēmušas 110 autobusus. Pirmos autobusus novada pašvaldības saņēma 2010. gada septembra beigās un autobusa piegāde novadu pašvaldībām noslēdzās 2011. gada janvārī.

Novadu pašvaldības saņēma 42 Mercedes-Benz Intouro autobusus ar 40 sēdvietām, 37 Mercedes-Benz Sprinter autobusus ar 19 sē dvietām un 31 BMC Probus autobusu ar 31 sēdvietu. Pēc novadu pašvaldību pieprasījuma daļai skolēnu autobusu ir uzstādīts aprīkojums cilvēkiem ar īpašām vajadzībām.  Visvairāk skolēnu autobusus saņēma Latgales plānošanas reģiona novada pašvaldības - 42 autobusi, Kurzemes plānošanas reģionā saņēma 23 autobusus, Latgales plānošanas reģionā – 19 autobusus, Vidzemes plānošanas reģionā – 17 autobusus un Rīgas plānošanas reģiona novada pašvaldības saņēma 9 autobusus.

Projekta noslēgumā 2011. gada 1.jūnijā notika seminārs novadu pašvaldībām par pieredzi Latvijas-Šveices sadarbības programmas projekta ietvaros iegādāto autobusu izmantošanā. Prezentācijas no semināra pieejamas šeit Skatīt Latvijas - Šveices sadarbības programmmas autobusi pašvaldībām lielākā kartē


Projekta īstenošanas gaita un rezultāti

Notikumu kalendārs