Drukāt

Projekta ietvaros tika īstenoti divi pilotprojekti.

Pirmā pilotprojekta - "Sadarbības efektivizēšana starp ES programmu kontaktpunktiem un administrējošām iestādēm" - mērķis ir izstrādāt koncepciju vietēja un reģionāla līmeņa sadarbības optimizēšanai un uzlabošanai starp ES programmu kontaktpunktiem, sadarbības tīklu organizācijām un attīstības aģentūrām.

Otrais pilotprojekts - "Starptautiskās sadarbības stratēģijas izstrāde pašvaldībās" -  paredz pieredzes apmaiņu starp IPP reģionu pašvaldībām par instrumentiem, kā veicināt uzņēmumu konkurētspēju un iesaisti starptautiskajos tirgos, izmantojot sadarbību starp iesaistītajām pusēm: pašvaldība, uzņēmēji, pētniecības un zinātnes institūcijas, izglītības iestādes u.c.

Pilotprojektu īstenošanas gaita


Pirmā pilotprojekta ietvaros 2011.g. 21.-22.septembrī Ungārijā notika 1. starpreģionālais seminārs, kurā IPP partnerreģionu organizācijas prezentēja to stratēģijas, finansēšanas, sadarbības, partneru meklēšanas instrumentus un diskutēja par problēmjautājumiem, kurus varētu risināt pilotprojekta ietvaros.

 image, 467x350px, 126.52 KB            
       

Latviju pārstāvēja Valsts reģionālās attīstības aģentūra, Rīgas plānošanas reģions, Zemgales plānošanas reģions, Latvijas Tehnoloģiskais centrs un Latvijas Universitāte. Latvijas prezentācija pieejama šeit. 

2.starpreģionālais seminārs norisinājās Magdeburgā (Vācija) 2012.g. 22.februārī. Latvijas delegāciju paplašināja pārstāvji no Latvijas Investīciju un Attīstības Aģentūras, Latvijas Pašvaldību savienības un Vidzemes Augstskolas. Semināra dalībniekiem bija iespēja piedalīties praktiskajā lekcijā-treniņā par projektu ideju ģenerēšanu un semināru vadīšanas tehnikām.

Projekta partneri devās mācību vizītēs pie trim dažādiem inovatīviem uzņēmiem, kas veiksmīgi spējuši attīstīt vai pārorientēt savu darbību atbilstoši reģiona vajadzībām. Pirmais uzņēmums ir MHKW Rothensee eko – atkritumu pārstrādes spēkstaciju Magdeburgā, kurā elektrību un siltumu iegūst, dedzinot sadzīves atkritumus. Spēkstacija ir viena no lielākajām visā Vācijā, kurā gada laikā enerģijā tiek pārstrādātas 350 000 tonnas sadzīves atkritumu no Magdeburgas un tās apkaimes, tādējādi nodrošinot siltumu un elektrību 44 000 mājsaimniecībām.  Spēkstacija celta 2003.gadā, un tā ir radījusi 300 jaunas darbavietas, kas Magdeburgas reģionam jo svarīgs pienesums. MHKW Rothensee ievēro 2005.gada ES TASI direktīvu, kā rezultātā tās CO2 un metāna gāzu izplūdes līmenis ir zem noteiktā maksimuma, bet dedzināšanas blakusprodukts - pelni tiek izmantoto kā otrreizējās pārstrādes celtniecības materiāls. 

image, 400x300px, 78.69 KB

Nākamais apmeklējuma objekts bija  VDTC Frauenhofer virtuālās attīstības un apmācību centrs, kas specializējas inovatīvo virtuālo tehnoloģiju jomā. Speciāli izveidotas trīsdimensiju virtuālās vides, piemēram, vilciena mašīnista kabīne vai elektriskā transformatora sadales kaste, ļauj apmācīt attiecīgos speciālistus virtuālajā vidē.

Trešais apskates objekts bija Magdeburgas Zinātnes osta (Science Harbour Magdeburg), kur vecās ostas teritorija tika transformēta zinātnes un inovāciju parkā. Ostas teritorijā darbojas dažādi jauno tehnoloģiju uzņēmumi, kuriem nereti ir arī savi testa lauki. Piemēram, Galileo uzņēmums izmēģina inovatīvo GPS raidītāju sistēmu kravas mašīnām, kas ļauj ne tikai noteikt kravas atrašanās vietu, bet arī temperatūras, spiediena vai gaismas izmaiņas kravas kastē, kas ir svarīgi, pārvadājot kravas ar īpašiem uzglabāšanas noteikumiem (pārtikas produkti, gleznas utt.).


Otrā pilotprojekta īstenošana uzsākās ar 1. starpreģionālo semināru Paternā (Spānija) 2011.g. 24.-25.novembrī. Latvijas delegācijā tika iekļauti pārstāvji no Daugavpils pilsētas pašvaldības, Cēsu novada pašvaldības un Valmieras pilsētas pašvaldības. Semināra ietvaros dalībnieki parakstītja Deklarāciju par konkurētspējīgu teritoriju attīstību. Deklarācija kalpos par institucionālo pamatu partneru sadarbībai arī pēc projekta beigām.

image, 452x300px, 124.22 KB

2. starpreģionālais seminārs notika 2012.gada 21.februārī Magdeburgā (Vācija). Pilotprojekta dalībnieki diskutēja par pašvaldību internacionalizācijas stratēģijas metodoloģiju. Notika pieņemšana pie Magdeburgas pilsētas domes priekšsēdētāja Luca Trumpera (Lutz Trumper), kā arī iepazīšanās ar veiksmes stāstu - Magdeburgas pilsētas pašreklāmas kampaņu Ottostad Magdeburg

image, 450x300px, 87.13 KB

Mācību vizīšu ietvaros semināra dalībnieki apmeklēja Bayer Bitterfeld GmbH farmaceitisko rūpnīcu un noskatīties zāļu (galvenokārt Aspirīna) gatavošanas procesu, kā arī Fotogrāfiju industrijas muzeju, kas ir ierīkots firmas Agfa bijušajā rūpnīcā Biterfeldā- Volfenā (Bitterfeld- Wolfen).

3.starpreģionālais seminārs norisinājās 2012.gada 26.aprīlī Daugavpilī, Daugavpils Mālu mākslas centrā.

K.Duka-Gulbe (VRAA) prezentēja pilotprojekta gaitā izstrādāto Internacionalizācijas stratēģijas projektu, raksturojot 8 soļus, kurus īstenojot, pašvaldības var nodrošināt pašu iestāžu gatavību darboties starptautiskajā arēnā. G.Vīns (Seed Forum Foundation) pastāstīja par priekšnosacījumiem investoru piesaistei.Pēcpusdiena tika veltīta diskusijām par Internacionalizācijas stratēģijas saturu un investīciju piesaisti.  image, 480x360px, 127.34 KB

Pateicoties Daugavpils pilsētas domei, kas ir viena no pilotprojekta dalībniecēm, partneriem bija  iespēja iepazīties ar Daugavpils uzņēmumu un iestāžu pieredzi investīcju piesaistē. Projekta partneri apmekēja uzņēmumu "Axon Cable" un Daugavpils cietoksni.

image, 522x348px, 186.35 KB

Notikumu kalendārs