Drukāt

2012.gada 14.jūnijā Jūrmalā notika seminārs "Stratēģiskā virzība starpreģionālajā sadarbībā reģionos un pašvaldībās".

image, 534x300px, 117.23 KB

Pieejamas prezentācijas:

Semināra programma pieejama šeit.


2012.g. 13.jūnijā Jūrmalā norisinājās trīs semināri, kuros tika aicināti piedalīties ES programmu administrējošo iestāžu, izglītības iestāžu un uzņēmējdarbības atbalsta organizāciju pārstāvji.

image, 300x304px, 71.15 KB

  • Seminārs "Cooperation between universities"

Seminārā piedalījās pārstāvji no Latvijas Izglītības un zinātnes ministrijas, Latvijas Universitātes, Rīgas Tehniskās universitātes, Rīgas Stradiņa universitātes, kā arī viņu ārzemju kolēģi no Otto-von-Guericke universitātes un Martin-Luther universitātes Hallē (Vācija) un Debrecenas universitātes (Ungārija). Semināra dalībnieki dalījās pieredzē par  starptautisko sadarbību. Diskusijā atklājās kopīgās grūtības - galvenokārt tās ir partnerības izveidošana (partneru meklēšana) un zinātnieku un pētnieku nepietiekošā motivācija dalībai starptautiskajos projektos. Vācu kolēģi iepazīstināja ar EU Academic Network Saxony-Anhalt (www.euhochschulnetz-sachsen-anhalt.de) - Saksijas-Anhaltes pavalstī izveidoto tīklu, kas apvieno vairākas vietējās universitātes. EU Academic Network Saxony- Anhalt  dibināts ar mērķi veicināt dalību ES pētniecības un inovācijas projektos, un sniedz atbalstu projektu izstrādes un ieviešanas laikā. Tīkla pieredze rāda, ka bez tā sniegtā konsultatīvā un praktiskā atbalsta, zinātnieku dalība projektos būtu bijusi zemāka.

Pieejamas prezentācijas:

Experience of University of Debrecen: participation in the EU research programmes (Emese Pogany, University of Debrecen)

Experience of EU-Academic Network of Saxony-Anhalt: participation in the EU research programmes. Proposal for Concept of Cooperation between universities of IPP regions (Sigrid Kohne, Martin-Luther-Universitat Halle-Wittenberg un Martina Hagen, Otto von Guericke Universitat)

  • Seminārs "Cooperation between EU service agencies: EU programmes and networking".

Seminārā piedalījās pārstāvji no Rīgas plānošanas reģiona un Zemgales plānošanas reģiona, kā arī ārzemju kolēģi no Esakas-Alfoldes Reģionālās attīstības aģentūras, Jasagas Vietējo pašvaldību reģionālās partnerības un INNOVA (Ungārija), EU Service Agency Saxony-Anhalt un Saksijas-Anhaltes Zinātnes un Ekonomikas ministrijas (Vācija) un FCVRE (Spānija). Semināra dalībnieki diskutēja par partnerības iespējām dalībai tuvākajos uzsaukumos programmās Inteliģentā Enerģija Eiropai, Eiropa Pilsoņiem, Mūžizglītība u.c.  

Pieejamas prezentācijas:

Opportunities for EU service agencies for collaboration. Call Calendar in 2007-2013 (Sabine Eling-Saalmann, EU Service Agency of Saxony-Anhalt (Germany))

Experiences and concepts for cooperation between EU service agencies - results of the Pilot Project I (Thomas Micka, tti Magdeburg (Germany)))

  • Seminārs "Cooperation between business support organisations and SMEs"

Seminārā piedalījās pārstāvji no Latvijas Vides investīciju fonda, Latvijas Investīciju un attīstības aģentūras, Latvijas Tehnoloģiskā centra, kā arī ārzemju kolēģi no Szabolcs-Szatmar-Bereg Reģionālās attīsības un vides aģentūras (Ungārija), Saksijas-Anhaltes Zinātnes un ekonomikas ministrijas un tti Magdeburg (Vācija), Paternas pašvaldības, IMPIVA un FCVRE (Spānija). Semināra dalībnieki diskutēja par valsts un ES mazo un vidējo uzņēmumu atbalsta mehānismiem.

Pieejamas prezentācijas:

Experience of Latvia: support instruments for SMEs and innovation. Interest for cooperation (Māris Ēlerts, Latvian Investment and Development Agency)

Context of the INTERREG IVC project "Interregional Partnership Platfrom". Experience of Saxony-Anhalt: support instruments for SMEs and innovation (Thomas Micka, tti Magdeburg (Germany))

Experience of Valencia: support instruments for SMEs and innovation. Interest for cooperation (Rafael Escamilla, IMPIVA (Spain))

Experience of Szabolcs-Szatmar-Bereg County: support instruments for SMEs and innovation. Interest for cooperation (David Bartok, Szabolcs-Szatmar-Bereg County Regional Development and Environmental Management Agency (Hungary))


 

2012.gada 26.aprīlī Daugavpilī notika trešais starpreģionālais seminārs  II pilotprojektā "Starptautiskās sadarbības stratēgījas izstrāde pašvaldībās".

 image, 522x348px, 186.35 KB

Pieejamas prezentācijas:


2012.gada 21.un 22.februārī Magdeburgā (Vācija) notika kārtējie, otrie, starpreģionālie semināri gan I pilotprojektā "Sadarbības efektivizēšana starp ES programmu kontaktpunktiem un administrējošām iestādēm", gan II pilotprojektā "Starptautiskās sadarbības stratēģijas izstrāde pašvaldībās".

image, 450x300px, 87.13 KB

Semināru fotogalerija pieejama šeit.

Vairāk informācijas par abiem pilotprojektiem un to aktivitātēm šeit.


2011.gada 15.decembrī Rīgā notika konference "Starpreģionālā sadarbība nākotnē".  Konferencē tika sniegts skats teritoriālās sadarbības attīstības nākotnē un pastāstīts par projektā paveikto un plānoto stratēģiskākai un aktīvākai reģionu dalībai ES programmās un iniciatīvās.

Pasākuma programma ir šeit

Konferences fotogalerija pieejama šeit.

Pieejamas prezentācijas:

 


2011.gada 10.jūnijā notika Latvijas partnerības trešā sanāksme, kurā Latvijas partnerības dalībnieki tika iepazīstināti ar IPP projektā sniegtajām jaunajām iespējām un aktualitātēm.

Pasākuma programma pieejama šeit.

Pieejamas pasākuma prezentācijas:

"IPP aktualitātes un jaunās iespējas"Līga Baltiņa, Valsts reģionālās attīstības aģentūra

"Comparing and evaluation of IPP-Partner regions participation in EU programmes The findings of the first IPP Benchmark Report" Thomas Wobben, Saksijas-Anhaltes pārstāvniecība ES

 "Latvijas pašvaldību un organizāciju iesaiste ES programmās un iniciatīvās" Katrīna Duka-Gulbe, Valsts reģionālās attīstības aģentūra

IPP Pilot Project


 

2011. gada 22. martā notika Latvijas partnerības otrā sanāksme, kad tika rosinātas sākotnējās diskusijas par IPP pilotprojektu virzieniem Latvijā. Pasākuma programma pieejama šeit.


2011.gada  29. martā, Valensijā (Spānija) notika strarptautiskās darba grupas tikšanās un seminārs "Best practices in internationalisation policies of public innovation intermediaries". Seminara prezentācijas pieejamas IPP projekta mājaslapā.


2010. gada 2. decembrī  Magdeburgā (Vācija) notika pirmā IPP projekta rezultātu izplatīšanas konference. Konferences prezentācijas pieejamas IPP projekta mājaslapā.


2010. gada 1.decembrī Magdeburgā (Vācija) norisinājās pirmais IPP projekta seminārs. Semināra prezentācijas pieejamas IPP projekta mājaslapā.


2010.gada 27. maijā notika pirmā reģionālās partnerības sanāksme Latvijas līmenī, kurā piedalījās pašvaldību, plānošanas reģionu, ministriju, NVO, tehnoloģisko un inovāciju centru, pētniecības institūtu un uzņēmumu pārstāvji. Sanāksmes galvenais mērķis bija iepazīstināt ieinteresētās puses ar IPP projektu, kā arī izvirzīt sadarbību veidošanai prioritārās jomas:

  • Uzņēmējdarbības attīstība reģionos (reģionu mārketings)
  • Informāciju un komunikāciju tehnoloģijas un starptautiskā sadarbība
  • Energoefektivitāte/atjaunojamie energoresursi
  • Radošā industrija/tūrisms

Sanāksmes programma pieejama šeit.

 

Pieejamas pasākuma prezentācijas:

Starpreģionālās partnerības platforma- vērtīga pieredze kopīgiem projektiem Līga Baltiņa, Valsts reģionālās attīstības aģentūra

Uzņēmējdarbības attīstība reģionos/ reģionālais mārketings Helma Jirgena, LZA Ekonomikas Institūts

Pieredze reģionālās attīstības projektu ieviešanā, izmantojot starptautisko sadarbību Ivars Eglājs, Ventspils Augsto tehnoloģiju parks

Nulles Enerģijas Ēkas risinājumi Artis Heidemanis, Zero Energy Building Association

"Radošās industrijas Latvijā" darba grupas rezultāti.

Saimnieciskās darbības dažādošana – nozīmīga iespēja laukos dzīvojošo lauku saimniecību ieņēmumu palielināšanai un lauku attīstības veicināšanai Latvijas reģionosHelma Jirgena, LZA Ekonomikas Institūts

Notikumu kalendārs